Vláda: Odvolala člena Rady vlády SR pre vedu a techniku M. Brestiča

Bratislava 23. augusta (TASR) - Vláda odvolala Mariána Brestiča z funkcie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Vyplýva to zo schváleného uznesenia.

Brestič sa vzdal členstva na základe vlastnej

žiadosti. Predseda vlády navrhuje za nového člena vymenovať Mariána Porvažníka. Naplní sa tak počet stanoveného počtu členov rady. Cieľom je zachovanie kontinuity, odbornosti a uznášaniaschopnosti rady.

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má 15 členov. Členmi rady sú predseda vlády, šéf rezortu financií, minister investícií, minister školstva, šéf rezortu hospodárstva a desať odborníkov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Vymenúva a odvoláva ich vláda na návrh predsedu vlády.