Vláda: Potvrdenie o zotrvaní by polícia už nemala vydávať každému cudzincovi

Bratislava 6. septembra (TASR) - Polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu schválila vláda. Reaguje tak na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhuje materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

V súčasnosti policajný útvar musí v určených prípadoch potvrdenie vydať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého pre prekážku jeho administratívneho vyhostenia nie je možné vyhostiť. Podľa rezortu to pôsobí ako "pull faktor" (motivujúci faktor) na nelegálnych migrantov putujúcich po balkánskej trase.

Návrhom zákona sa tiež ustanovuje, kedy sa nezačne formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia. "Ide o prípady, keď sa rozhodnutie o administratívnom vyhostení nemôže reálne vykonať, napríklad z dôvodu prekážok administratívneho vyhostenia," vysvetlil predkladateľ. Cieľom je znížiť počet správnych konaní a uvoľnenie kapacít na boj proti nelegálnej migrácii.

Administratívne vyhostenie by sa už viac nemalo odkladať počas trvania krízovej situácie. Opatrenie sa zaviedlo po vypuknutí pandémie COVID-19. "V súčasnej dobe je pandemická situácia priaznivá a umožňuje cestovanie bez obmedzení. Z toho vyplýva aj zvýšený prílev cudzincov na naše územie a taktiež aj počet vydaných rozhodnutí o administratívnom vyhostení, ktoré však nie je možné vykonať. Aj z tohto dôvodu je neúčelné a neefektívne naďalej odsúvať výkon administratívneho vyhostenia," zdôvodnil rezort.

Rezort vnútra zdôvodňuje potrebu opatrení pokračujúcim rastom nelegálnej migrácie. "V období od januára 2023 do júla 2023 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 17.529 cudzincov, čo v porovnateľnom období roku 2022 predstavuje nárast o 15.611 zadržaných cudzincov," priblížil. Naďalej dominuje nelegálna sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy, kde zaznamenali nárast o 1062 percent, 16.934 zadržaných cudzincov.

Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.