Vláda: Právomoci splnomocnenca pre národnostné menšiny sa rozšíria

Bratislava 27. marca (TASR) - Kompetencie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa rozšíria, napríklad v oblasti spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy pri použití prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie záležitostí národnostných menšín. Vyplýva to z návrhu zmeny štatútu splnomocnenca, ktorý v stredu schválila vláda.

Zmenou štatútu sa splnomocnencovi prisudzujú i kompetencie pri zabezpečovaní úloh sprostredkovateľského orgánu v oblasti práv a postavenia národnostných menšín, "ak bude ÚV SR uznesením vlády alebo na základe zmluvy poverený takouto úlohou", rovnako bude mať možnosť predkladať návrhy na rokovanie kabinetu aj prostredníctvom premiéra.

Účelom nového štatútu splnomocnenca je podľa predkladateľov návrhu posilniť operatívny charakter riadenia činností splnomocnenca a práce jeho úradu. "Výsledným stavom bude efektívnejšia možnosť zlepšovania podmienok pre rozvoj práv a postavenia národnostných menšín," uvádza sa v predkladacej správe.

Nový štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.