Vláda: Premiér má predstaviť opatrenia súvisiace s nelegálnou migráciou

Bratislava 6. septembra (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor má v stredu na vláde predstaviť opatrenia reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku.

Ministerstvo zahraničných vecí predložilo na rokovanie vlády Návrh na podpis Dohody v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci. Cieľom je prispieť k ochrane oceánov a udržateľnému využívaniu morskej biodiverzity.

Vládny kabinet sa má zaoberať návrhom realizácie rekonštrukcie sídelnej budovy Slovenského národného múzea. Rezort kultúry navrhuje po ukončení predprojektových prác, vypracovaní a zhodnotení štúdie uskutočniteľnosti Útvarom hodnoty za peniaze predložiť návrh rekonštrukcie sídelnej budovy opätovne na rokovanie vlády.

Ministri sa zároveň budú zaoberať správou o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Vyplýva z nej, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vlani schválil 906 žiadostí krajanov o podporu ich projektov. Na činnosť subjektov v oblasti vzdelávania, kultúry, informačno-publikačnej činnosti a médií poskytol takmer 2,5 milióna eur.