Vláda prerokuje návrh na skrátené konanie zákona o odstrele medveďov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Vláda sa bude v stredu zaoberať návrhom, aby parlament prerokoval ústavný zákon o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z programu zverejneného na webe.

Vládny kabinet má schváliť aktualizovaný súbor priorít a úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podkladom aktualizovanej stratégie sa stal Strategický rámec Európskej únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 až 2027. Jeho kľúčové ciele sú zamerané na zelenú, digitálnu a demografickú transformáciu, víziu nulovej úrazovosti a zvyšovanie pripravenosti na súčasné a budúce zdravotné krízy.

Ministri sa budú zaoberať aj aktuálnym stavom vykonávania medzinárodných zmlúv a prioritami pri ich uzatváraní do najbližšieho obdobia. V popredí záujmu ostávajú medzinárodné zmluvy finančno-ekonomického charakteru, najmä zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zmluvy o podpore a ochrane investícií, a zmluvy o hospodárskej spolupráci.

Kabinet má na svojej 26. schôdzi prerokovať Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva SR na roky 2022 až 2030. Z celkového počtu 89 krátkodobých úloh bolo splnených 36 úloh, čiastočne splnených 35 úloh a nesplnených 18 úloh.