Vláda sa bude zaoberať príspevkom na odídencov či službami vo verejnom záujme

Bratislava 5. júna (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov sa má po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska. Bez časového obmedzenia by mal ostať len v prípade zraniteľných skupín osôb. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda.

Kabinet sa bude tiež zaoberať návrhom Ministerstva hospodárstva vyčleniť 1,5 milióna eur na obmedzenie prieniku kontaminovaných vôd z bývalej sideritovej bane do rieky Slaná. V odôvodnení návrhu rezort hospodárstva poukazuje na zvýšenie objemu vytekajúcich kontaminovaných vôd z bane do rieky.

Ďalším návrhom legislatívnej zmeny, ktorým sa bude vláda zaoberať, je novela zákona o krajinnom plánovaní. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ňou chce zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny a jej hodnôt. Envirorezort zároveň upozornil, že cieľom krajinného plánovania nie je zakazovanie určitých činností, napríklad obmedzenie výstavby, ale práve zhodnotiť potenciál územia, vyhodnotiť podmienky pre výstavbu.

Vláda bude rokovať aj o rozšírení poskytovania služieb vo verejnom záujem prostredníctvom Slovenskej pošty. Ide o jeden z krokov, ktorým sa Slovensko snaží napĺňať digitálne ciele stanovené EÚ. Uvažuje sa napríklad o možnosti požiadať o vydanie dokladu či zaplatiť pokutu aj na pošte, poštové služby by sa dali využiť napríklad aj pri voľbách či sčítaní obyvateľov.

Ministerstvo financií na rokovanie kabinetu predložilo návrh novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novela by mala umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a upraviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy ich vykonávania.