Vláda: Schválila návrh dohody s Holandskom o utajovaných skutočnostiach

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovensko uzavrie s Holandskom dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Návrh schválila v stredu vláda.

"Cieľom dohody je zabezpečenie výmeny a vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností, ktoré sú za také označené," vysvetľuje Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý návrh predložil. Dohoda upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj náležitosti ich označovania, zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami a výmeny utajovaných skutočností. Rovnako tak stanovuje podmienky spolupráce príslušných bezpečnostných orgánov a porušenia bezpečnosti.

Uzavretie dohody by malo nielen zefektívniť spoluprácu oboch krajín v tejto oblasti, umožniť má tiež slovenským subjektom participovať na utajovaných kontraktoch na území Holandského kráľovstva. Ako jeden z náhradníkov riaditeľa NBÚ ako osoby oprávnenej na podpis bude môcť dohodu podpísať aj námestník NBÚ.

Návrh dohody je medzinárodnou dohodou vládnej povahy. Dohoda je v súlade so záväzkami SR v Európskej únii a NATO.