Vláda: Schválila nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Bratislava 18. októbra (TASR) - Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028 sa má zamerať na vytvorenie efektívnych nástrojov pre včasnú identifikáciu, ochranu a pomoc obetiam, najmä so zreteľom na osoby v zraniteľnom postavení. Vyplýva to z návrhu materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

V poradí šiesty strategický program má podľa predkladateľov z Ministerstva vnútra (MV) SR prispieť aj k úspešnému stíhaniu páchateľov a uloženiu spravodlivého trestu. V tejto oblasti definuje materiál ako jeden zo strategických cieľov úpravu legislatívy - zvýšenie trestnej sadzby pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi, ale aj riešenie toho, ako zamedziť ukladaniu podmienečných trestov. Rovnako by sa stratégia mala zamerať aj na "harmonizovanie štruktúr a postupov referovania obetí na podporné systémy". V oblasti prevencie kladú predkladatelia návrhu dôraz na cielené informačné aktivity a kampane v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi s dôrazom na online priestor.

Zámerom národného programu je kontinuálne nadviazať na predchádzajúci, piaty Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023 a aplikovať do praxe osvedčené postupy, ktoré prispejú k eliminácii priestoru na páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj podpore mechanizmov na zabezpečenie pomoci a podpory obeti.