Vláda: Slovensko a Taliansko uzavrú dohodu o policajnej spolupráci

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovensko a Taliansko uzavrú dohodu o policajnej spolupráci. Krajiny majú kooperovať za účelom predchádzania a boja proti kriminalite. Návrh na uzavretie dohody schválila vláda.

"Popri rôznych formách spolupráce je dôležitým prostriedkom v boji proti trestnej činnosti aj bilaterálna právna úprava v podobe medzinárodných zmlúv. Predkladaným návrhom bilaterálnej medzinárodnej zmluvy sú upravené konkrétne špecifiká policajnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou," vysvetlil rezort.

Spolupráca má podľa návrhu zahŕňať výmenu informácií, napríklad o osobách na úteku či rôznych druhoch kriminality. Týkať sa má aj spoločného štúdia, výskumu a analýzy legislatívnych nástrojov v oblasti nelegálneho obchodovania s drogami, ako aj výmeny osvedčených postupov pri monitorovaní infiltrácií trestnej činnosti v spoločnostiach zúčastňujúcich sa na verejných zákazkách alebo verejných súťažiach. Krajiny budú tiež prijímať spoločné operatívne opatrenia alebo tvoriť spoločné tímy na identifikáciu obetí hromadných nešťastí. Dokument upravuje aj vzájomné poskytovanie pomoci.