Vláda: Zrušila štatút splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

Bratislava 23. augusta (TASR) - Štatút splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport bude zrušený. V stredu túto zmenu schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.

"Vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci súčasných štruktúr Úradu vlády SR, pretože v zmysle zákona je

ministerstvo školstva ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež a šport," uvádza sa v materiáli.

Samotné zrušenie štatútu a zabezpečenie úkonov súvisiacich s ukončením činnosti splnomocnenca nie je podľa vlády v súčasnosti možné. Dôvodom je stále prebiehajúci program Tréneri v škole, ktorý sa má realizovať počas školských rokov 2023/2024 až 2025/2026. Jeho cieľom je posilnenie kvality telovýchovy mládeže a rozvoja všeobecnej pohybovej gramotnosti detí.

Vláda preto navrhla zrušenie štatútu a delimitáciu finančných prostriedkov určených na program Tréneri v škole z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na ministerstvo.