VNMES: Menšiny žiadajú, aby boli zapojené do prípravy novely zákona o...(2)

Bratislava 21. septembra (TASR) - Činnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a legislatívne zmeny s tým súvisiace boli najdiskutovanejšou témou na stredajšom (20. 9.), v poradí 50. zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES). Členovia odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v tejto súvislosti požiadali o participáciu menšín na tvorbe zákonnej novely. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

"Členovia výboru sa kriticky vyjadrili k chodu fondu a poukazovali na reálne problémy pre meškajúce dotácie. V tejto súvislosti spolu so zástupcami fondu poukázali na nevyhnutnosť komplexnejšej novelizácie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, než je verzia v súčasnosti prezentovaná Ministerstvom kultúry (MK) SR," upozornil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Návrh rezortu garantuje finančnú podporu pre vietnamskú menšinu a celkové zvýšenie objemu finančných prostriedkov fondu o 500.000 eur. "Zástupcovia menšín sa vyjadrili kriticky k plánovanej novele z obsahových, ako aj procesných dôvodov. Výbor preto požiadal ministerstvo, aby zriadilo pracovnú komisiu na prípravu novely zákona o Kultminore s účasťou odborníkov nominovaných výborom," priblížil Bukovszky.

Ministerstvo kultúry (MK) SR pre TASR uviedlo, že túto požiadavku privítalo. "Zapojenie zástupcov menšín nominovaných výborom považujeme za legitímnu požiadavku pre participáciu a veríme, že pomôže pripraviť novelu v prospech zlepšenia podpory kultúry národnostných menšín," dodal rezort.

Výbor na svojom rokovaní schválil aj zmenu štatútu, reagujúcu na oficiálne uznanie vietnamskej menšiny na Slovensku, vo výbore bude mať nová menšina nového zástupcu. Ďalšie personálne rozšírenie reflektuje na zastúpenie Rusínov v slovenskej spoločnosti podľa dvoch posledných sčítaní. "Počet mandátov vo výbore pre rusínsku menšinu sa zvýši z dvoch na tri," oznámil splnomocnenec.

Zmenila sa tiež periodicita prípravy hodnotiacej správy výboru o národnostnej kultúre, národnostnom školstve a o používaní menšinových jazykov z dvoch na tri roky.

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená 4. odsek