Voľby prezidenta sa uskutočnia 23. marca (a prípadne 6. apríla).

prezidentka-caputova.jpeg

Voľby prezidenta SR boli vyhlásené na 23. marca (prvé kolo) a 6. apríla 2024 (prípadné druhé kolo). Foto: Prezident.sk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Peter Pellegrini v pondelok 8. januára vyhlásil deň konania prvého a prípadného druhého kola prezidentských volieb. Urobil tak v zmysle jeho povinnosti na základe § 106 zákona č.180/2014 Z.z. (volebný zákon), podľa ktorého voľby prezidenta vyhlasuje predseda NR SR najneskôr 55 dní predo dňom ich konania.

Prvé kolo sa uskutoční v sobotu 23. marca. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov (čl. 101.4 Ústavy), druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024.

Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15 000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb - v Zbierke zákonov bolo uverejnené 9. januára - teda do 30. januára 2024.

Pôjde o celkovo o siedmu voľbu prezidenta, a zároveň šiestu priamu voľbu (od roku 1999 hlavu štátu volia občania). Doteraz mala Slovenská republika štyroch prezidentov a jednu prezidentku:

1) Michal Kováč (marec 1993 - marec 1998)
2) Rudolf Schuster (jún 1999 - jún 2004)
3) Ivan Gašparovič (jún 2004 - jún 2014)
4) Andrej Kiska (jún 2014 - jún 2019)
5) Zuzana Čaputová (jún 2019 - jún 2024)