Voľby23: Aliancia chce presadzovať agendu maďarskej komunity a menšinové práva

Bratislava 19. septembra (TASR) - Strana Aliancia chce presadzovať agendu maďarskej komunity, menšinové práva a regionálny rozvoj južných a východných častí Slovenska. Na ozdravenie verejných financií plánuje efektívnejšie využívať zdroje z európskych fondov, podporiť sektor malého a stredného podnikania a zefektívniť fungovanie štátnych inštitúcií. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Agenda maďarskej komunity, menšinové práva a regionálny rozvoj južných a východných častí Slovenska.

Menšinové práva: Prijatie zákona o právnom postavení národnostných menšín (menšinový zákon). Popri individuálnych právach zabezpečenie uznania aj kolektívnych práv národnostných komunít. Zavedenie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka. Používanie maďarského jazyka by sa malo považovať za úradný jazyk v regiónoch, kde žije početná maďarská komunita, preto je potrebné, aby v súčasnosti platné zákony o používaní menšinových jazykov a o používaní úradného jazyka vystriedal jeden zákon o úradných jazykoch štátu. Ústavná rovnosť. Zmena a doplnenie preambuly ústavy: slová "My, národ slovenský..." na "My, občania Slovenskej republiky...".

Regionálny rozvoj: Tempo výstavby južných rýchlostných ciest R2, R7 sa musí výrazne zvýšiť. Dva krát dva pruhy na celom úseku. Prehodnotíme a zmeníme dlhodobú stratégiu rozvoja cestnej infraštruktúry prijatej za Matovičovej vlády, ktorá diskriminuje maďarské regióny. Znižovanie regionálnych rozdielov by sa malo stať strategickou prioritou. Pozdvihnutie zaostávajúcich regiónov by sa malo považovať za prioritu z pohľadu daňových úľav, hospodárskej politiky a rozvoja infraštruktúry. V súlade so zásadou subsidiarity by sa o zdrojoch na regionálny rozvoj a o konkrétnych rozvojových projektoch nemalo rozhodovať na ministerstvách. Právomoci musia byť prenesené na regionálnu úroveň.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Potrebná je revízia reformy nemocníc, zníženia ratingu nemocníc a zamedzenie zatvárania oddelení na juhu krajiny. Konzultácia reformy so samosprávnymi orgánmi.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Áno, reformu treba prehĺbiť.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Efektívnejšie využívanie zdrojov z európskych fondov, podpora sektora malého a stredného podnikania a zefektívnenie fungovania štátnych inštitúcií, zoštíhlením štátnej a verejnej správy. Konsolidácia v žiadnom prípade nemôže ísť na úkor ľudí a zraniteľných skupín.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Zastropovanie cien energií by malo byť zabezpečené. Je to oprávnená požiadavka, veď Slovensko je v oblasti elektrickej energie sebestačné. V prípade hypotekárnych úverov je potrebné pomôcť tým, ktorých bývanie je pre rast úrokov ohrozené. Najmä ak vidíme, že banky dosahujú rekordné zisky.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Našou prioritou je aktívna účasť v systéme európskej a transatlantickej aliancie a efektívne fungovanie V4.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

V rámci strany je jednotný názor, že v tomto konflikte je agresorom Rusko. Pri riešení situácie je potrebné poskytnúť maximálnu možnú humanitárnu pomoc.

Všetky snahy smerujúce k čo najskoršiemu začatiu vyjednávania o mieri podporíme. Ukončenie vojen sa realizovalo vždy pri rokovacích stoloch.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Smer, ĽSNS, Republika.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.