Voľby23: Doteraz odvolilo cez voľbu poštou takmer 13.000 ľudí zo zahraničia

Bratislava 30. augusta (TASR) - Prostredníctvom voľby poštou zo zahraničia hlasovalo vo voľbách do Národnej rady SR doteraz takmer 13.000 voličov. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné doručiť na MV najneskôr v piatok 29. septembra do 12.00 h.

Ministerstvo vnútra všetkým zaregistrovaným voličom odoslalo do zahraničia potrebné materiály na hlasovanie. Voliči, ktorí sa v čase doručenia nezdržiavali na zadanej adrese a neprevzali si zásielku v odbernej lehote, prípadne bol adresát poštovému doručovateľovi neznámy, majú stále možnosť odvoliť.

"Každá vrátená volebná zásielka sa okamžite na ministerstve vnútra skenuje. Skenovaním jedinečného čiarového kódu sa zabezpečí prostredníctvom e-mailovej notifikácie odoslanie informácie voličovi o tom, že jeho obálka sa vrátila ako nedoručená," informuje tlačový odbor MV. Volič následne môže v aplikácii požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie. Môže tiež zmeniť adresu na doručenie.

Pri zmene adresy na doručenie môže volič zvážiť, či si nechá opätovne zaslať zásielku na štandardnú adresu alebo či využije službu Poste restante, čiže si dá zaslať zásielku na adresu pošty, kde si ju potom sám vyzdvihne.

"Upozorňujeme voličov, že opakovaná zásielka sa odosiela voličovi jeden, maximálne dva pracovné dni po podaní žiadosti. Odporúčame, aby si sledovali e-mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého môžu sledovať, kedy môžu zásielku očakávať na určenej adrese. V prípade služby Poste restante sa adresátovi uloženie zásielky na pošte neoznamuje a je potrebné, aby si priebežne overoval jej doručenie na príslušnej pošte," informuje MV.

Pokiaľ sa zásielka s materiálmi na hlasovanie vráti na ministerstvo vnútra ako nedoručená, môže volič registráciu poštou aj zrušiť, a potom môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov.