Voľby23: Hlas-SD sľubuje prijatie plánu na odstránenie regionálnych rozdielov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Strana Hlas-SD chce zabezpečiť nižšie ceny potravín a energií, čo sa podľa strany nezaobíde bez navrátenia strategických podnikov späť do rúk štátu. Sľubuje tiež prijať dlhodobý plán na odstránenie regionálnych rozdielov. Strana deklaruje, že pomoc Ukrajine nesmie ísť na úkor záujmov Slovenska. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Základné sociálne istoty dáme priamo do ústavy. Zavedieme skutočný 13. dôchodok vo výške 640 eur. Slovensko a ľudia musia byť vždy na prvom mieste. Prijmeme dlhodobý plán na odstránenie regionálnych rozdielov. Každoročne jednu miliardu eur do regiónov a pripravujeme zásadnú zmenu čerpania eurofondov na regionálne projekty. Rovnako zabezpečíme nižšie ceny potravín a energií. A to sa nezaobíde bez navrátenia strategických podnikov späť do rúk štátu.

-Aký je váš postoj k reforme nemocníc?-

Opakovane sa ukazuje neprofesionalita bývalej vlády, ale aj súčasného vedenia ministerstva zdravotníctva. Po fatálnom nezvládnutí projektu výstavby nemocnice na Rázsochách ministerstvo zlyháva aj pri implementácii vlastného projektu optimalizácie siete nemocníc. Reforma nemocníc sa nemôže uskutočniť bez dôsledného auditu a v tesnej spolupráci so samosprávami. Ministerstvo zdravotníctva SR za ostatný rok kompletne zlyhalo vo svojich povinnostiach a riadení príprav projektu optimalizácie nemocníc. Nedodržalo mnohé lehoty v procese kategorizácie, v dôsledku čoho sú mnohé právne rozhodnutia ministerstva spochybniteľné a zakladajú stav neistoty. Zároveň sa ukazuje, že kľúčová vyhláška (316), v ktorej sú normy pre minimálne požiadavky na výkony jednotlivých typov nemocníc, bola pripravená narýchlo v podobe, v ktorej súčasné nemocnice jej požiadavky ani po roku jej účinnosti nedokážu spĺňať, a preto sa musí táto vyhláška aktualizovať a zjemniť. Napriek tomu sa bývalý premiér Heger chválil splnením legislatívnych míľnikov, za ktoré si pýtal zálohy z plánu obnovy. Opätovne sa tak ukazuje, aké dôležité je profesionálne manažérske riadenie štátu. Preto strana Hlas-SD hovorí o potrebe silného štátu, ktorý vychádza zo skúsených manažérov a odborníkov pripravených prevziať úlohu v profesionálnom riadení štátu a riešení dennodenných problémov ľudí a Slovenska.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Moderný systém vzdelávania musí aktívne reagovať na meniace sa výzvy doby. Preto je potrebné obsah vzdelávania priebežne inovovať a aktualizovať. Zásadné zmeny v obsahu vzdelávania na školách budeme realizovať iba po dohode so všetkými partnermi, a tieto zmeny musia zohľadňovať slovenské špecifiká a reálne možnosti. Budeme podporovať zavádzanie zmysluplnej digitalizácie do obsahu a foriem vzdelávania s dôrazom na využívanie viaczmyslového učenia. Po prvom roku skúšobného, respektíve pilotného programu vzdelávania vo vybraných základných školách rozdeleného na cykly, pristúpime k dôkladnému vyhodnoteniu a o ďalšom postupe rozhodneme až po dohode s aktérmi v školstve. V zásade však nie sme nadšencami vzdelávacích cyklov.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Slovenská ekonomika je v prevažnej miere postavená na spotrebe domácností, ktoré však majú reálny prepad miezd až o päť percent. To je rozdiel medzi tým, o koľko menej si ľudia za svoje mzdy a dôchodky kúpia dnes a pred rokom. Pri tejto situácii by bolo technokratické strihanie v spotrebe domácností likvidačné pre reálne osudy ľudí, ale aj pre ekonomiku, ktorej by to ešte viac uškodilo. Odmietame preto aj zvyšovať celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Zefektívnime štát, aby sme zlepšili procesy pri čerpaní plánu obnovy, eurofondov. Práve tieto prostriedky môžu pomôcť s rastom ekonomiky, ak investície budú cielene smerovať tam, kde budú tvoriť hodnotu a budúci rast. Firmy musia mať istotu, čo sa bude diať na Slovensku nasledujúce roky. Predvídateľný vývoj cien energií, legislatívna stabilita, verejné financie. Spustíme decentralizáciu, ktorej základnými prvkami je zvýšenie príjmov samospráv z podielových daní, presun kompetencií v oblasti čerpania eurofondov na vyššie územné celky, mestá a obce a vytváranie podmienok na znižovanie regionálnych rozdielov.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť zdražovanie?-

Presadíme zastropovanie marží obchodných reťazcov, ak nezmenia svoj postoj. Podporíme ekonomickými opatreniami domácich prvovýrobcov, presadíme koncepciu rozvoja vidieka pod názvom "Živý vidiek". V energetike presadzujeme ideu silného štátu, ktorý akcionársky vstúpi do energetických podnikov a priamo by mal vplyv na ich energetickú politiku. V hypotékach, v prípade, že banky nezmenia svoj postoj, presadíme bankový odvod vo výške 50 percent výnosov z poplatkov, 20-percentné zdanenie úrokových výnosov bánk.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Sú to ekonomické a bezpečnostné organizácie, v ktorých možno slobodne rozvíjať prosperitu Slovenska. Navyše, garantujú nemennosť hraníc Slovenskej republiky.

-Ako sa staviate k pomoci Ukrajine?-

Nikdy nesmie ísť na úkor záujmov Slovenska. Vždy sme hovorili, že ak pomáhať, tak ľudia na Slovensku nemôžu byť na druhej koľaji. Národnoštátny záujem Slovenska na prvom mieste.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu?-

Hlas-SD sa sústreďuje na čo najlepší výsledok vo voľbách. Ľudia rozhodnú, aké koalície sú reálne možné. Ponúkame ideu silného štátu s jasnými podmienkami pomoci pre ľudí. Ak budeme mať šancu byť pri zostavovaní vlády, tieto podmienky silného štátu sú pre nás záväzné a prípadní politickí partneri ich musia akceptovať. Aktuálne sme vylúčili dve strany zo spolupráce - OĽANO a priatelia a ĽSNS.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.