Voľby23: Ísť voliť je možnosť ovplyvniť budúcnosť, zhodujú sa Bratislavčania

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ísť voliť je jedna z možností, ako ovplyvniť vlastnú budúcnosť v krajine, v ktorej chce človek žiť. Parlamentné voľby ovplyvňujú nielen smerovanie krajiny, ale tiež celkovú klímu v spoločnosti. Zhodujú sa Bratislavčania, ktorí sa v sobotných parlamentných voľbách vybrali do volebných miestností.

"Voľby sú jedným z mála nástrojov, ako priamo ovplyvniť budúcnosť a prejaviť svoju vôľu a rozhodnutie. Voľby sú pre mňa občianskou povinnosťou," uviedol pre TASR Miroslav Behina.

Voľby zároveň považuje za prieskum stavu celej spoločnosti, jej morálneho a vecného nastavenia, smerovania, ale aj zrkadlom nevšímavosti, zlyhania, výhovoriek či slabosti. Teda v celom spektre možností nazerania na danú problematiku. O dianie na parlamentnej úrovni sa zaujíma, pri výbere sa riadi jednoduchými pravidlami, na základe ktorých je ľahké zhodnotiť každého politika aj program strany.

Pre Jakuba Kintlera je to spôsob, ako prejaviť svoj názor a uplatniť svoje právo na výkon priamej demokracie. Pripomína, že zástupcovia, ktorých si zvolíme v parlamentných voľbách, reprezentujú všetkých občanov nielen doma, ale aj v zahraničí. Je preto podľa neho dôležité starostlivo a rozvážne vyberať, ktorú stranu do parlamentu posunúť.

"Spôsob ich vystupovania a hodnotové nastavenie priamo ovplyvňuje vnímanie Slovenska v medzinárodnom priestore, jeho jasnú orientáciu a smerovanie do budúcnosti. Teda, či sú nám bližšie hodnoty demokracie a rozvinutého sveta, alebo skôr despotické riadenie jedným vodcom," poznamenal Kintler.

O politické dianie sa čiastočne zaujíma, hoci, ako hovorí, v poslednom období úroveň poslancov niektorých strán a ich vystupovanie postupne preráža "ďalšie a ďalšie dno spoločenských konvencií, pravidiel slušného správania a vzájomnej úcty." Pri výbere je pre neho dôležitá odbornosť garantovaná volebným programom a ľuďmi, hodnotové ukotvenie strany vrátane jej kandidátov, jasná medzinárodná orientácia prezentovaná lídrami strany, slušné vystupovanie či pracovná skúsenosť s kandidátmi.

Na každých voľbách sa zúčastňuje aj Ružinovčan Peter Farbiak. "Možnosť voľby považujem nielen za právo, ale aj povinnosť a privilégium," uviedol. Výberom kandidátov sa snaží zabezpečiť bezpečnú krajinu a dobré vyhliadky do budúcnosti. Napriek tomu, že to nie je vždy možné, voliť ide, lebo nechce nechať svoj hlas prepadnúť.