Voľby23: Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a KÚ sľubuje pomoc matkám a mladým

Bratislava 26. septembra (TASR) - Koalícia strán OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (KÚ) sa chce zamerať na pomoc matkám a mladým ľuďom. Vytvoriť im chce priaznivé podmienky znížením daňového a odvodového zaťaženia. Dosiahnuť by chcela aj zvýšenie prostriedkov na zapojenie slovenských organizácií do poskytovania humanitárnej pomoci Ukrajine. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej koalície?-

Spravodlivosť pre každého a boj proti korupcii, podpora rodín a mladých a fungujúce zdravotníctvo a kvalitné školstvo.

-Aký je postoj vašej koalície k reforme nemocníc?-

Náš cieľ v oblasti zdravotníctva pre ľudí je jasný, je ním pacient a jeho zdravie. To si žiada zmeny v angažovanosti štátu, a to nielen ako regulátora, ale aj ako zdravej konkurencie pre privátnych poskytovateľov. Cieľom nášho zdravotníctva nemajú byť výkony, ale výsledky. Nemáme pacienta čo najdlhšie liečiť, ale čo najrýchlejšie vyliečiť a dostať naspäť do čo najkvalitnejšieho bežného života. V optimalizácii siete nemocníc budeme pokračovať a na základe získaných dát navrhneme aj optimalizáciu siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti vo väzbe na optimalizovanú sieť nemocníc. Budeme pracovať na modernizácii nemocníc a čo najrýchlejšom vybudovaní koncovej národnej nemocnice, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje. Kľúčovým prvkom systému fungujúceho zdravotníctva pre ľudí sú ľudia pracujúci v zdravotníctve, preto kladieme dôraz na zlepšenie podmienok ich práce a vzdelávania. Zasadíme sa o dôstojné a motivujúce podmienky pre prácu v štátnych nemocniciach vrátane zamestnaneckých benefitov, možností vzdelávania a kariérneho postupu. Ponecháme súčasný model valorizácie miezd zdravotníckych pracovníkov v štátnych nemocniciach, k nemu navrhneme pridať motivačný zásluhový systém príplatkov. Umožníme tiež bezbariérový návrat slovenských zdravotníkov na Slovensko.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Dobré vzdelanie považujeme za lístok do budúcnosti. Nemáme na mysli len individuálnu budúcnosť našich detí, kvalitné vzdelávanie je cestou k súdržnosti v krajine. Ak vybudujeme kvalitný vzdelávací systém, vykročíme spoločne na cestu znalostnej ekonomiky, ktorej sa môžeme dlhodobo držať ako našej národnej vízie.

Naša ponuka stojí na štyroch hlavných pilieroch:

- zvýšime podporu výskumu, vývoja a inovácií pre priemysel a služby, stratifikujeme univerzity, a to v súlade s koncepciou inovačného trojuholníka znalostnej ekonomiky,

- prepojíme školy - zamestnávateľov - samosprávu v regiónoch vo forme znalostných klastrov, kde sa informuje o potrebách trhu práce, aby sa celoživotné vzdelávanie stalo súčasťou dobrého životného štýlu,

- pokračujeme v školskej kurikulárnej reforme v duchu štyroch gramotností od memorovania k mysleniu a využijeme vzdelanie ako nástroj na zlepšenie štátnej správy a podnikateľského prostredia,

- rast platov pedagógov nastavíme na automat, ktorý previažeme s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve, vrátime status učiteľa, lebo iba "sebaistý učiteľ pripraví sebaistého žiaka".

Na všetkých stupňoch vzdelávania na príslušnej úrovni a v primeranom rozsahu budeme systematicky rozvíjať štyri univerzálne gramotnosti: komunikačnú, logickú, sociálnu a zdravotnú.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Slovensko potrebuje vládu s jasnou víziou, ktorá v zložitom období nepremrhá ani cent z verejných výdavkov pre svojich kumpánov. Pri konsolidácii si posvietime na energetické monopoly, ktoré by chceli zneužiť svoje dominantné postavenie na špekulácie spojené so zvyšovaním cien energií. Ponúkame tiež silný "rezervný plán", ktorý nám pomôže splatiť finančný dlh voči vlastným deťom a zároveň zachová vysokú úroveň investícií do oblastí s rastovým potenciálom. Našou investíciou do našej budúcnosti bude nepochybne aj pomoc matkám a mladým ľuďom. Vytvoríme im na Slovensku priaznivé podmienky znížením daňového a odvodového zaťaženia. Bude to pre nich znamenať oslobodenie od platby dane z príjmu do výšky približne 2000 eur mesačne v hrubom. Stabilizujeme výdavky vlády a vytvoríme pružnú rezervu na prípadné ekonomické šoky. Zvýšenie príjmov zabezpečíme zvýšením majetkových daní oligarchom tak, aby neboli motivovaní koncentrovať svoj ekonomický a mocenský vplyv.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Stabilizáciu cien zabezpečí len efektívny boj s infláciou. Tým je podpora a stimulácia inovácií, ktoré znížia náklady firiem na výrobu tovarov a služieb a zastabilizujú cenovú hladinu. Cenám potravín prospejeme zvýšením konkurencie v sektore a odstraňovaním byrokratických prekážok. Problémy ľuďom spôsobujú najmä ceny energií, ktoré by bez zásahu našej vlády boli neúnosné. Pokračovanie pomoci chceme ďalej zaistiť získaním vyššieho podielu v Slovenských elektrárňach (zvýšenie na 51 percent), zdanením oligarchov a neprimeraných ziskov z ropy a plynu. Slovensko potrebuje dosiahnuť čo najväčšiu energetickú efektívnosť a spoľahlivosť dodávok (distribúcie), a to prostredníctvom tzv. energetického mixu so zapojením jadrovej energie, ropy, plynu a obnoviteľných zdrojov energie. Vhodným zapojením týchto zdrojov do výroby tepla a elektriny bez "malých domov" rôznym oligarchom vieme dosiahnuť primerané ceny energií pre všetkých občanov. Zvýšenie úrokov na hypotékach sa podľa vyjadrenia Národnej banky Slovenska má týkať len malého percenta domácností a tie sa dajú zvládnuť prostriedkami, ktoré už majú komerčné banky k dispozícii.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Zmena situácie v Európe v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine, ale aj pandémia ochorenia COVID-19 a energetická kríza zvýraznili dôležitosť dobrých susedských vzťahov medzi štátmi. Našou prioritou je, aby Slovensko pôsobilo ako predvídateľný a dôveryhodný spojenec v rámci EÚ a NATO.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

V súčasnosti sa Slovensko nachádza až na 27. mieste v objeme financií alokovaných na humanitárnu pomoc Ukrajine. Naším zámerom je jednak zvýšenie prostriedkov na zapojenie slovenských organizácií do poskytovania humanitárnej pomoci. Na druhej strane sa chceme v oveľa väčšej miere ako doteraz zapojiť aj do obnovy Ukrajiny.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Zlodejské a radikálne strany, ako napríklad Smer-SD, Hlas-SD a Republika, sú pre nás za čiarou. Našou podmienkou pre vstup do vlády je zachovanie pomoci rodinám, daňové zvýhodnenie pre matky a mladých a tiež vyplatenie odmeny 500 eur za účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.