Voľby23: MV: Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50 percent registrovaných... (3)

Bratislava 21. septembra (TASR) - Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50 percent registrovaných voličov. Ministerstvo vnútra (MV) SR doteraz eviduje približne 40.500 návratných obálok od voličov z cudziny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

Priblížila, že najčastejšie prišli hlasovacie lístky z Českej republiky (vyše 13.000). Ministerstvo registruje aj hlasovacie lístky poslané z Peru, Uzbekistanu, Ukrajiny či Bahrajnu. Zdôraznila, že v prípade voľby poštou musí volič hlasovaciu obálku s lístkom vložiť do návratnej obálky. Inak sa stáva neplatným. Štátny tajomník Královič apeloval aj na zvyšných zaregistrovaných voličov zo zahraničia, aby využili svoje volebné právo.

Pri voľbe poštou bude hlasovací lístok voliča započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne rezortu vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou aj kuriérom. O voľbu poštou zo zahraničia už nie je možné požiadať.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo takmer 73.000 voličov, z nich približne 8000 nemá trvalý pobyt na Slovensku. Chmelová doplnila, že voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihnú včas zaslať návratnú obálku alebo ju neodošlú, majú možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môžu v obci trvalého pobytu.

Chmelová apelovala na voličov, ktorí by sa mohli nachádzať počas volieb mimo svojho trvalého bydliska, aby požiadali obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Urobiť tak môžu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr v piatok 29. septembra počas úradných hodín obce. Doplnila, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Keď si volič v čase konania volieb vybavuje nový občiansky preukaz, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o jeho vydanie alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom polície.

Kandidatúry vo voľbách sa zatiaľ vzdalo 63 kandidátov. "Odvolaný bol jeden kandidát a evidujeme dve úmrtia kandidátov," podotkla Chmelová. Zdôraznila, že volič musí byť o tejto skutočnosti informovaný za každou zástenou. Královič deklaroval, že nadchádzajúce parlamentné voľby sú po organizačnej a technickej stránke pripravené.

Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra v čase od 7.00 do 22.00 h. Otvorených bude 5996 volebných miestností. Od štvrtka 28. septembra začína plynúť volebné moratórium, ktoré potrvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.

UPOZORNENIE: Správa bola doplnená v 5. odseku a rozšírená o 6. odsek.