Voľby23: MVSR: O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo zatiaľ vyše 25.000 voličov

Bratislava 24. júla (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo doteraz 25.459 voličov z viac ako stovky štátov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. O voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách možno požiadať do 9. augusta elektronicky alebo listom. MV apeluje, aby si voliči registráciu nenechávali na posledný termín.

Zhruba tretina žiadostí prišla zatiaľ podľa rezortu z Českej republiky. Druhý najvyšší počet žiadostí eviduje zo Spojeného kráľovstva (13 percent) a tretí z Nemecka (desať percent). V prvej desiatke nasledujú Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Belgicko, Francúzsko a Írsko.

Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštou prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na stránke ministerstva na https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/. Listom treba žiadosť posielať na adresu: Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. Vzor žiadosti je rovnako zverejnený na webe rezortu.

V žiadosti treba uviesť adresu v zahraničí, na ktorú voličovi rezort zašle volebné materiály (obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania). "Pri písomnej žiadosti sú voličovi zaslané aj hlasovacie lístky, pri elektronickom podaní si volič stiahne hlasovací lístok vybraného zaregistrovaného politického subjektu z webovej stránky ministerstva vnútra," dodal rezort.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič si má vytlačiť obe strany. Pokiaľ možno obojstranne, ak takú možnosť volič nemá, oba listy hlasovacieho lístka treba pevne spojiť.

Ministerstvo upozornilo, že ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je neplatný. Prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta možno dať najviac štyrom osobám.

Následne má volič vložiť hlasovací lístok do obálky na hlasovanie s pečiatkou ministerstva a tú do návratovej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL". Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba zaslať tak, aby bola doručená do podateľne rezortu najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h.

"Pri elektronickej žiadosti môže volič sledovať základné informácie o priebehu doručovania zásielky v informačnom systéme pre voľbu poštou po prihlásení," uviedlo ministerstvo. Podrobnejšie informácie nájdu voliči na webe Slovenskej pošty https://tandt.posta.sk/ po zadaní čísla zásielky (podacieho čísla), ktoré bolo voličovi doručené v notifikačnom emaile.

Volič môže požiadať aj o opakované doručenie materiálov na hlasovanie v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vrátila ako nedoručená. Rezort o tom voliča informuje mailom. Registráciu pre voľbu poštou možno zrušiť, len ak bola zásielka s materiálmi na hlasovanie ministerstvu vrátená ako nedoručená. Aj o tom bude volič informovaný mailom.