Voľby23: O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať už len do stredy

Bratislava 6. augusta (TASR) - Občania žijúci v zahraničí majú čas už len do stredy 9. augusta, aby požiadali o voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách. Urobiť tak môžu elektronicky alebo listom. Ministerstvo vnútra (MV) SR apeluje na voličov, aby si registráciu nenechávali na posledný termín.

Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštou cez webovú aplikáciu na stránke MV na https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/. Listom treba žiadosť posielať na adresu: Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC.

Vzor žiadosti je zverejnený na webe rezortu. Treba v nej uviesť adresu v zahraničí, na ktorú voličovi rezort zašle volebné materiály. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, prídu mu okrem obálok aj hlasovacie lístky.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič si má vytlačiť obe, pokiaľ možno obojstranne. Ak takú možnosť nemá, oba listy hlasovacieho lístka treba pevne spojiť.

Ministerstvo upozornilo, že ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je neplatný. Prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta možno dať najviac štyrom osobám.

Následne má volič vložiť hlasovací lístok do obálky na hlasovanie s pečiatkou ministerstva a tú do návratovej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL". Návratnú obálku treba zaslať tak, aby bola doručená do podateľne rezortu najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h.

Volič môže požiadať aj o opakované doručenie materiálov na hlasovanie v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vrátila ako nedoručená. Rezort o tom voliča informuje mailom. Registráciu na voľbu poštou možno zrušiť, len ak bola zásielka s materiálmi na hlasovanie ministerstvu vrátená ako nedoručená. Aj o tom voliča informujú mailom.

Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale aj ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí.

Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.