Voľby23: Obce začnú od stredy vydávať hlasovacie preukazy na voľbu mimo bydliska

Bratislava 16. augusta (TASR) - Obce začnú od stredy vydávať hlasovacie preukazy na voľbu mimo trvalého bydliska. S preukazom môže volič hlasovať kdekoľvek na Slovensku. Treba oň vopred požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt. Osobne bude možné vybaviť si preukaz najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra.

Obce mali do 10. augusta zverejniť na úradnej tabuli a na webe, ak ho majú zriadený, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

"Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov," píše na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Volič môže o preukaz požiadať osobne, ale aj listom alebo e-mailom tak, aby sa žiadosť doručila najneskôr 8. septembra. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasielať sa bude doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami. Viac informácií je na webe MV.

Ministerstvo tiež pripomína, že hlasovací preukaz sa nevydáva voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola na MV vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový preukaz nevydá. Volič musí vo volebnej miestnosti okrem hlasovacieho preukazu predložiť aj občiansky preukaz. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra.