Voľby23: Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta

Bratislava 9. augusta (TASR) - Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľbu mimo trvalého bydliska od 16. augusta. S preukazom môže volič hlasovať kdekoľvek na Slovensku. Treba oň vopred požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Osobne bude možné vybaviť si preukaz najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra.

Obec má do 10. augusta zverejniť na úradnej tabuli a na webe, ak ho má zriadený, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

"Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov," píše na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Volič môže o preukaz požiadať osobne, ale aj listom alebo e-mailom tak, aby sa žiadosť doručila najneskôr 8. septembra. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasielať sa bude doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami. Viac informácií je na webe MV.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový preukaz nevydá. Volič musí vo volebnej miestnosti okrem hlasovacieho preukazu predložiť aj občiansky preukaz. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra.