Voľby23: Pre voľbu poštou bude 18 okrskov, do komisií možno delegovať členov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Pre hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách bolo vytvorených 18 osobitných volebných okrskov, čo znamená vytvorenie 18 osobitných okrskových volebných komisií. Na jeden okrsok pripadá vyše 4000 voličov. Pripomína to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Strany majú čas do 21. augusta delegovať členov do volebných komisií.

Štátny tajomník MV Tomáš Oparty vyzval kandidujúce subjekty, aby nominovali členov komisií a podieľali sa tak na transparentnom priebehu volieb.

Každá kandidujúca strana alebo koalícia môže do osobitnej okrskovej volebnej komisie pre voľbu poštou delegovať jedného člena a jedného náhradníka. "Osobitná okrsková volebná komisia pre voľbu poštou musí mať minimálne deväť členov. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov tento počet nie je naplnený, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie," pripomenulo MV na sociálnej sieti. Strana alebo koalícia môže jedného člena a náhradníka delegovať aj do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou.

Takisto majú kandidujúce subjekty čas do 21. augusta delegovať členov do okrskových a okresných volebných komisií. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Okrem okrskov pre voľbu poštou bude vytvorených 5996 okrskových volebných komisií. Fungovať bude 49 okresných volebných komisií.

Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu 62,20 eura, predseda komisie 80,86 eura a zapisovateľ 77,75 eura.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov.