Voľby23: PS chce menšie zdanenie práce,rozvoj digitálnej i finančnej gramotnosti

Bratislava 22. septembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) chce presadiť menšie zdanenie práce. Prispieť chce k zmene atmosféry v spoločnosti, aby zo Slovenska toľko ľudí neodchádzalo. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov hnutia pre TASR. V oblasti školstva avizuje posilnenie rozvoja digitálnej, environmentálnej a finančnej gramotnosti. Konsolidáciu verejných financií plánuje robiť PS postupne, sociálne a v súlade s výdavkovými limitmi. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

- Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany? -

Postaviť tri nové veľké nemocnice. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je v prosperujúcej krajine základ, no na Slovensku ide o oblasť dlhé roky zanedbávanú. V PS to chceme zmeniť. Na výstavbu týchto nemocníc najmeme najlepšie expertné tímy a vytvoríme efektívny investičný plán. Prioritou bude mať čo najskôr dokončené tri nové univerzitné nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine.

Presadiť chceme tiež menšie zdanenie práce, ktoré by znamenalo viac peňazí pre pracujúcich ľudí. Súvisí s tým aj ďalšie opatrenie, ktoré umožní ľuďom jednoduché mikropodnikanie. Začať podnikať v malom bude extrémne jednoduché – bez prekážok, bez účtovníctva a bez byrokracie. Budúcnosť a rozvoj modernej ekonomiky musíme postaviť na slovenských firmách, ktoré majú efektívnu podporu a infraštruktúru od štátu.

Ako tretiu ambíciu spomenieme celkovú zmenu atmosféry v našej spoločnosti k lepšiemu. Aby zo Slovenska toľko ľudí neodchádzalo a naopak, začali sa sem vracať. Potrebujeme zastaviť vyľudňovanie regiónov Slovenska. Kľúčom k tomu je nová kultúra robenia politiky, lepšie vzdelávanie, využitie obrovských možností a investícií z EÚ, ktoré poskytuje prechod na zelené technológie, ale aj rovné práva a dôstojnosť pre všetkých ľudí.

- Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc? -

Reforma nemocníc je po dlhej dobe opatrenie, ktoré nás posúva bližšie k štandardu európskej kvality zdravotnej starostlivosti. Prvýkrát budeme mať pre pacientov a pacientky komplexne zadefinované maximálne čakacie doby, dojazdové vzdialenosti alebo indikátory kvality. Spolu s reformou nemocníc bola prijatá aj menej známa reforma ambulantnej sféry, spoločne vytvárajú solídne základy na zvyšovanie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Tieto riešenia nie sú ľahké, ale sú potrebné. Pokiaľ ich dotiahneme do konca, vieme dosiahnuť zdravšiu budúcnosť našej krajiny. Z toho dôvodu reformu podporujeme a budeme ju ďalej rozvíjať a vylepšovať.

- Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme? -

Pri reforme obsahu vzdelávania sa sústredíme na jej úspešné zavedenie do praxe, a to najmä kvalitným profesijným vzdelávaním školských kolektívov podľa ich vlastného výberu, ale aj podporou vzniku didaktických prostriedkov reflektujúcich najnovšie trendy. Okrem toho inovujeme aj organizáciu či obsah vzdelávania a prípravy na stredných školách tak, aby zodpovedal požiadavkám rýchlo sa meniacej spoločnosti. Nové kurikulum bude popri rozvíjaní vedomostného základu postavené na rozvoji spôsobilostí s akcentom na schopnosti učiť sa, riešiť problémy a kriticky myslieť, byť tvorivý, vedieť spolupracovať, konať eticky a zodpovedne. Posilníme rozvoj digitálnej, environmentálnej a finančnej gramotnosti, ako aj všeobecné vzdelávanie pre rozvoj zručností využiteľných pre povolania budúcnosti, ktoré dnes ešte neexistujú. Žiakom stredných škôl umožníme slobodu pri výbere predmetov podľa preferovaných záujmov tak, aby sa čo najlepšie pripravili na budúce štúdium či povolanie.

- Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete? -

Konsolidáciu budeme robiť postupne a sociálne citlivo - v súlade s výdavkovými limitmi.

Odmietame unáhlené kroky a populistické opatrenia na zbieranie politických bodov, pretože vieme, že tie ľuďom v dlhodobom horizonte nepomôžu.

V prvom rade sa budeme sústrediť na ekonomický rast a vyššiu kvalitu života pre všetkých. Postupne predstavujeme sadu reforiem vo všetkých dôležitých oblastiach, napríklad: opatrenia na podporu podnikavosti a inovatívnosti, flexibilnejšie formy zamestnávania, zásadná zelená transformácia, podpora vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej inklúzie - dlhodobo kľúčové pre kvalitu života.

- Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast? -

Pri riešení dôsledkov inflácie je dôležitá pomoc príjmovo najslabším a tým, ktorí si nemôžu dovoliť nárast cien alebo splátok. Kľúčové je pritom dbať na adresnosť a vyriešenie akútnych problémov týchto ľudí. Finančná pomoc všetkým by nemala zmysel, pretože na pomoc ľuďom - hoci aj s veľkými príjmami - by sme sa skladali všetci, vrátane tých chudobných, a ďalej by sme tým zvyšovali infláciu. Rast cien potravín a energií potrebujeme preto riešiť cielenou pomocou nízkopríjmovým domácnostiam prostredníctvom sociálneho systému, napríklad príspevkom na úhradu nákladov na bývanie, ktorý navrhujeme.

Pri hypotékach navrhujeme možnosť upraviť si splátkový kalendár, buď ponechaním splátky na rovnakej úrovni výmenou za predĺženie doby splácania, alebo hypotekárne prázdniny na pár rokov. Najnúdznejším chceme pomôcť cez priamu sociálnu pomoc tak, aby neprišli o strechu nad hlavou.

Inflácia sa však plošne zastaviť nedá, ale vláda ju môže čiastočne znížiť systémovými opatreniami ako diverzifikácia zdrojov v energetike či podporou domáceho poľnohospodárstva. Napríklad systémová poľnohospodárska politika nás dokáže ochrániť pred dlhodobým negatívnym vplyvom vyššej inflácie a budúcimi šokmi. Naším celkovým riešením situácie je však hlavne naštartovať slovenskú ekonomiku. Na to máme pripravené množstvo opatrení na podporu podnikavosti a inovácií. Chceme dosiahnuť, aby štát podporoval slovenské podniky v raste a nekládol im zbytočné prekážky. Iba tak dokážeme slovenskú ekonomiku 'nakopnúť' a využiť potenciál, ktorý doma máme.

- Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO? -

Slovensko jednoznačne do EÚ aj NATO patrí, ak niektorí politici a političky hovoria o tom, že by sme mali vystúpiť, hazardujú s našou budúcnosťou. Z partnerstiev a priateľstiev získaných v rámci EÚ naša krajina dlhodobo profituje nielen po ekonomickej stránke, ale zároveň je čoraz viac zrejmé, že čeliť výzvam modernej doby dokážeme najmä spoločne. A dôležitosť našej účasti v Aliancii snáď nikdy nebola očividnejšia. Vojna v susednej Ukrajine každým dňom, každým novým ruským útokom na vojenské aj civilné ciele dokazuje, že rozhodnutie Slovenska vstúpiť do NATO bolo správne.

- Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine? -

V humanitárnej a finančnej, ale tiež vojenskej pomoci Ukrajine chceme určite pokračovať. Je v záujme Slovenska, aby sa vojská ruského agresora zastavili čo najďalej od našich hraníc, a aby ideálne stratili schopnosť ubližovať iným v Európe. A je pre nás tiež životne dôležité, aby sa v Európe neujalo, že veľké krajiny môžu beztrestne napadnúť tie menšie len preto, že sa im nepáči ich politika. To všetko si vyžiada pokračujúcu pomoc Ukrajine, ktorá je v tomto konflikte nevinnou obeťou nevyprovokovanej agresie. Tí, ktorí tvrdia, že dodávkami vojenskej techniky predlžujeme konflikt, buď klamú, alebo nepoznajú históriu. Nikdy v minulosti sa agresor nezastavil len preto, že sa obeť prestala brániť, naopak. Len a iba ak vláda v Moskve pochopí, že na Ukrajine nemá šancu uspieť, sa otvorí šanca na mier.

- S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní? -

Od vzniku nášho hnutia z akejkoľvek spolupráce kategoricky vylučujeme extrémistov a Smer-SD. Čo sa týka povolebnej spolupráce, naším cieľom je posunúť Slovensko dopredu, smerom k budúcnosti. To sa nepodarí za žiadnych okolností vláde Roberta Fica (Smer-SD), Milana Uhríka (Republika) alebo Andreja Danka (SNS), preto je naším cieľom zabrániť vzniku tejto vlády. Hovoriť s kým áno a s kým nie teraz ale nemá zmysel, pokiaľ nepoznáme výsledok volieb. Voliči a voličky si 30. septembra vyberú víziu, ktorá im je bližšia. My im ponúkame víziu budúcnosti, ktorá je alternatívou rozkrádania minulosti, ale aj chaosu posledných troch rokov. Jasne hovoríme, že chceme spolupracovať s demokratickými a proeurópskymi stranami. Nemyslíme si ale, že je vhodné kresliť zásadné červené čiary, preto to ani robiť nebudeme.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.