Voľby23: SHO chce vystúpenie z EÚ, NATO aj obnovu slovenskej koruny

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenské Hnutie Obrody (SHO) chce vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Plánuje tiež zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnávateľov a zamestnancov. Má ambíciu obnoviť slovenskú korunu. Presadzuje aj zoštátnenie Slovenských elektrární a štátom regulovanú cenu elektriny. V rozhovore to uviedol predseda hnutia Róbert Švec. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Slovenské Hnutie Obrody má päť základných hodnotových pilierov, pri ktorých nebude robiť žiadne kompromisy: vystúpenie z EÚ – slovenská cesta pre náš štát, obnovenie našej národnej meny – slovenskej koruny, vystúpenie z NATO – neutralita pre Slovensko, odmietnutie agendy LGBTI, odmietnutie agendy multi-kulti.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Podstata problémov v slovenskom zdravotníctve je tá, že s povinnými odvodmi Slovákov podnikajú súkromné spoločnosti, vytvárajú zisky a tie následne odlievajú do zahraničia. Zariadime, aby povinné zdravotné odvody putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne, poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom. Súkromné zdravotné poisťovne budú môcť poskytovať doplnkové zdravotné poistenie na báze dobrovoľného doplnkového pripoistenia.

Vyriešením tohto problému sa vyrieši aj problém s nemocnicami, pretože žiadny problém s nemocnicami nebude a nebude potrebná ani ich reforma. Bude dostatok financií na to, aby boli štátne nemocnice dostupné občanom, poskytovali kvalitné služby a bude dostatok financií aj na normálne platy ľuďom, ktorí pracujú v zdravotníctve.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Budeme presadzovať a aj pokračovať v krokoch, ktoré vedú k tomu, aby učitelia okrem odovzdávania vedomostí učili žiakov aj to, ako vedomosti môžu získať a na základe získaných vedomostí mohli následne samostatne myslieť a konať. Sme presvedčení o tom, že základnou úlohou slovenského školstva je vychovávať uvedomelých a hrdých občanov Slovenskej republiky, ktorí budú nielen vzdelaní, ale aj kreatívni a pripravení na život.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Znížime daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov a zamestnancov. V strategických odvetviach, ako aj v odvetviach vedy, výskumu a inovácií umožníme prípadne aj ich úplné odpustenie. Úplne oslobodíme minimálnu mzdu od dane, aby pracujúcim ostalo čo najviac peňazí v peňaženke.

V rámci opatrení šetriacich verejné zdroje budeme presadzovať vytvorenie troch vyšších územných celkov: Západoslovenský kraj, Stredoslovenský kraj, Východoslovenský kraj plus špeciálne postavenie Bratislavy ako hlavného mesta.

Zrušíme dotácie, ako aj všeobecnú podporu projektom, ktoré nie sú v súlade so strategickým smerovaním Slovenska. S povinnými zdravotnými odvodmi už nebudú môcť podnikať súkromné spoločnosti, a tým zabezpečíme, že niekoľko miliárd eur zostane v slovenskom štátnom rozpočte. Zavedieme ekologickú daň pre výrobky, ktoré sa dajú vyrobiť v Slovenskej republike, ale sú dovážané.

Presadíme zastavenie financovania zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré dočasne pôsobia na Slovensku, zo slovenského štátneho rozpočtu. Zabezpečíme návrat slovenských zlatých rezerv späť na územie nášho štátu a zabezpečíme ich ústavnú ochranu. Znížime mzdy poslancov a verejných činiteľov na dvojnásobok priemernej mzdy a trojnásobok u vládnych predstaviteľov a prezidenta.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Maximálnym znížením zdanenia na Slovensku vyrobených potravín (napríklad ekologická daň, ktorú sme spomenuli v predchádzajúcej odpovedi), maximálnou štátnou podporou poľnohospodárov, chovateľov a výrobcov potravín, bez ohľadu na nejaké obmedzenia zo strany EÚ. Zavedieme nulovú DPH na základné potraviny a ich ceny bude regulovať štát.

Ceny energií taktiež bude regulovať štát a zoštátnime Slovenské elektrárne, aby sa Slovensko stalo energeticky sebestačným a zvrchovaným v rozhodovaní o energiách.

Pokiaľ ide o hypotéky, budeme presadzovať vznik jednej banky so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, poskytujúcej služby a produkty širokým vrstvám obyvateľstva (vrátane hypoték) – občanom aj podnikateľským subjektom. Sloboda podnikania súkromných bánk ostane zachovaná. Cieľom tohto kroku je skoncovať s úžerou súkromných bánk, ktoré pôsobia na Slovensku.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Sme suverénny štát, nie kolónia, a preto budeme trvať na rovnoprávnom postavení Slovenska v zahraničných vzťahoch. Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné, aby Slovenská republika vystúpila z EÚ a následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú, aby sa naša vlasť vydala zvrchovanou cestou slovenskou.

To isté platí aj v prípade zločineckej organizácie NATO. Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné, aby bol náš štát štátom neutrálnym a následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú vystúpenie Slovenskej republiky z NATO.

Nedovolíme prítomnosť žiadnych zahraničných vojenských základní na území Slovenskej republiky a vypovieme obrannú (čítajte s porozumením okupačnú) zmluvu s USA.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Slovenské Hnutie Obrody okamžite zastaví dodávky vojenskej techniky pre kyjevský režim, lebo sme presvedčení o tom, že súčasný konflikt na Ukrajine je aj výsledkom jeho politiky voči vlastným obyvateľom. Napríklad pogrom na ukrajinských občanoch v Odese v roku 2014. Rozlišujeme medzi kyjevským režimom a ukrajinským ľudom.

Pomáhajme humanitárne (liekmi, oblečením, potravinami...), pokiaľ na to Slovensko bude mať prostriedky a možnosti. Ale prvoradou úlohou vlády SR je to, aby slovenskí občania dôstojne žili, mali dôstojné platy, dôchodky, aby slovenské rodiny boli zo strany štátu v dostatočnej miere podporované. A keď väčšina Slovákov bude žiť normálne a dôstojne, potom môžeme zvážiť, či budeme pomáhať iným.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

V prvej odpovedi sme spomínali päť hodnotových pilierov nášho hnutia. Ak nájdeme s možnými partnermi na politickej scéne priesečník aspoň v troch bodoch, sme pripravení na prípadnú spoluprácu.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.