Voľby23: Strana SaS sľubuje zvýšenie hospodárskeho rastu

Bratislava 20. septembra (TASR) - Strana SaS sľubuje zvýšenie hospodárskeho rastu i zastavenie trendu zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia. Povolebnú spoluprácu vylučuje so Smerom-SD, SNS, ĽSNS a Republikou. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Zvýšime hospodársky rast. Zastavíme trend robustného zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia ekonomiky. V zdravotníctve sa zameriame na hlavný výsledok - zdravší a dlhšie žijúci ľudia. Sprístupníme materské školy všetkým záujemcom. Skrátime neefektívne vysokoškolské štúdium. Budeme motivovať malé školy k spájaniu.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Nemocničný sektor potrebuje reformu. Optimalizácia siete nemocníc, nazývaná tiež stratifikácia, je krok správnym smerom. Obávame sa, že miestami prichádza príliš neskoro, niekde nás predbehne živelná stratifikácia. Nedostatok personálu zatvára oddelenia bez ohľadu na ministerské mapy. Nastavená optimalizácia nie je možno dokonalá, ale jej pravidlá sú flexibilné. Vyvíjajú sa aj s vývojom stavu poznania, vedia reagovať. Nemocnice nie sú izolovaný ostrov. Je nevyhnutná aj reforma nastavenia ambulantného sektora. Chýba nám efektívne prepojenie ambulantného sektora s nemocničným.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Áno. Reforma vznikla pod SaS, tvorilo ju približne 300 odborníkov a je, navyše, aj nadčasová a presahuje ministrov SaS. V našej reforme pokračovali aj dvaja ďalší ministri školstva a naším cieľom bude na nej pracovať naďalej. Chceme sa postarať o to, aby školy žiakov učili kritickému mysleniu, overovaniu informácií, prepájaniu poznatkov a pripravili ich na život v 21. storočí.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

V SaS sme presvedčení, že správnou cestou z aktuálnych problémov Slovenska je ekonomický rast. Vychádzať budeme z nášho volebného programu, v ktorom máme 96 konkrétnych opatrení na podporu ekonomického rastu. Neexistuje totiž jeden univerzálny recept. Jedným z kľúčových opatrení však je zmena daňového mixu pre samosprávy a fiškálna decentralizácia tak, aby obce boli motivované priťahovať ekonomické aktivity na svoje územie. Aj podľa OECD Slovensko práve v oblasti fiškálnej decentralizácie samospráv stráca najviac potenciálneho ekonomického rastu. Na príjmovej stránke jednoznačne odmietame zvyšovanie daní, pretože vyššie daňové zaťaženie brzdí ekonomický rast. Na výdavkovej strane urobíme maximum pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a hlavne nebudeme robiť atómovky, ktoré v posledných troch rokoch najviac ublížili našim verejným financiám. Kombinácia prorastových opatrení a efektívneho hospodárenia povedie k zníženiu ročných deficitov rozpočtu verejnej správy a k postupnému poklesu verejného dlhu.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Rast úrokov v súčasnom období je určitým návratom k normálnej situácii. Je návratom k dlhodobým priemerom úrokových sadzieb hypotekárnych úverov. Čo je nezvyčajné a rizikové, je veľká rýchlosť nárastu úrokových sadzieb. V SaS sme preto pripravili šesť riešení, ktoré dokážu udržať rast splátok v rozumnej a znesiteľnej miere:

Umožniť zlučovanie spotrebných úverov so splatnosťou kratšou, ako je splatnosť hypotekárneho úveru do existujúceho hypotekárneho úveru a to tak, že sa navýši istina hypotekárneho úveru a prepočítajú sa splátky na celé obdobie splatnosti. Výška zlučovaných úverov nesmie presiahnuť 25 percent zostatkovej istiny hypotekárneho úveru.

Zaviesť počas prechodného obdobia možnosť pozastavenia platenia istiny úveru najviac na 12 mesiacov a umožniť platbu iba úrokov a následne predĺžiť obdobie splatnosti hypotekárneho úveru o obdobia pozastavenia platenia istiny. Možnosť pozastavenia platenia istiny umožniť aj viacnásobne, najviac však v celkovom trvaní 12 mesiacov s najneskoršou možnosťou požiadania o pozastavenie do 31. decembra 2025.

Umožniť predĺženie splácania existujúceho hypotekárneho úveru až do 65. roku života.

Maximálne percentuálne zvýšenie splátky hypotekárneho úveru s doterajšou fixáciou tri a viac rokov pri refixácii nesmie byť vyššie ako rast priemernej mzdy vyhlásenej Štatistickým úradom SR za posledné tri známe roky.

Opatrenia bude možné udeliť každému dlžníkovi a to iba pre jeden hypotekárny úver.

Aby Národná banka Slovenska zmiernila pravidlá maximálnej dĺžky splácania hypotekárneho úveru, aby až 15 percent úverov mohlo mať splatnosť dlhšiu než 30 rokov.

Ceny potravín ľudí zaujímajú najmä preto, že sa im znižuje životná úroveň v súvislosti s infláciou. Samozrejme, že po recesii príde hospodársky rast. To, čo je najdôležitejšie urobiť pre ľudí, je cielená pomoc sociálne najslabším skupinám obyvateľstva v čase krízy. Zároveň je však potrebné vytvárať podmienky na ekonomický rast. Na konci dňa budú mať ľudia vyššie príjmy, za ktoré si budú môcť kúpiť nielen viac, ale aj kvalitnejšie potraviny. Zároveň, veľmi dôležitou súčasťou cenovej politiky potravín je investičná pomoc pre potravinársky priemysel tak, aby ten mohol znižovať svoje náklady a byť konkurencieschopnejším.

Pokiaľ ide o budúci rok, pre dodávku elektriny, plynu a tepla domácnostiam je potrebné zachovať schémy zastropovania z minulého roka, avšak po revízii s cieľom znížiť dosahy na verejné financie. Najvýznamnejším opatrením bez dosahu na štátny rozpočet je pritom lacná elektrina pre domácnosti na základe memoranda, ktoré dohodol Richard Sulík so Slovenskými elektrárňami. Ako tomu bolo v tomto roku, tak po implementácii tejto dohody aj na budúci rok bude štát vedieť zabezpečiť, že silová cena elektriny nestúpne v porovnaní s rokom 2022 ani o cent. Toto sa nám podarilo presadiť ešte za nášho pôsobenia na ministerstve hospodárstva, avšak navrhovali sme a navrhujeme aj systém 15 percent úspor tam, kde je to ešte možné, keďže najlacnejšou je tá energia, ktorú nespotrebujeme. V prípade elektriny je možné využiť aj kapacity štátom vlastnených elektrární, ako sú vodné elektrárne pod štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. A to buď priamo určením jej využitia alebo použitím nadvýnosov tohto podniku na kompenzácie cien energií. Ďalej navrhujeme zaviesť adresnosť pomoci, pre ktorú sa žiada dotiahnuť procesy identifikácie energeticky chudobnej domácnosti začaté Hĺbkovou štúdiou Slovenskej akadémie vied. Plnú ochranu by sme totiž radi garantovali najmä tým, ktorí majú nízky príjem a žijú v energeticky náročných obydliach. Haščák ani Tkáč nie sú totiž pri vykurovaní svojich bazénov odkázaní na štátnu pomoc. Opatrenia musia byť doplnené aj rýchlym a jednoduchým čerpaním dotačných schém najmä na zatepľovanie energeticky náročných obydlí. V súvislosti s cenami plynu je dôležité zaviesť systémové opatrenia v podobe skladovacej povinnosti slovenských dodávateľov plynu. Tá umožní vyhnúť sa budúcim veľkým cenovým výkyvom a najmä zabezpečí dostupnosť komodity v čase veľkej spotreby. Najdrahším je ten plyn, ktorý nemáme vtedy, keď ho potrebujeme. Ceny plynu je možné stlačiť aj využitím zásob lacného plynu, ktoré sú pre štát držané v zásobníku v Dolných Bojanoviciach ako štandard bezpečnosti dodávok. Táto povinnosť držať plyn pre domácnosti na obdobie jeho 30-dňovej nedostupnosti by prešla na štátny Slovenský plynárenský priemysel.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Počas 74-ročnej existencie si nik nedovolil napadnúť NATO. Rusko aj napriek jadrovému arzenálu nemá bezpečnosť zaručenú ani vo vlastnej krajine. Navyše, invázia Ruska na Ukrajine ukázala, že NATO je nielenže životaschopné. Ukazuje svoju akcieschopnosť, vie funkčne spolupracovať a je efektívne riadené. Vstup Slovenska do EÚ považujeme za najdôležitejší míľnik našej novodobej histórie. Členstvo v Únii je v kontexte udalostí, ktoré sa vo svete dejú, mimoriadne prínosné a prospešné, EÚ koná v kľúčových momentoch jednotne a spoločne. Slovensko je na správnej strane, ktorá ponúka našim občanom nádej na lepšou a úspešnú budúcnosť. V deväťdesiatych rokoch sme zápasili o demokraciu a charakter štátu, o to viac si musíme vážiť, že sme už skoro dve dekády členom Európskej únie, aj keď nie s každým jej krokom súhlasíme. Ale aj o tom je členstvo v širokom spoločenstve demokratických krajín.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Ku konfliktu na Ukrajine sa od začiatku staviame čelom. Budeme pokračovať v dôraznej podpore Ukrajiny a podporovať budeme len také mierové riešenie, ktorého výsledkom bude skutočne nezávislá a demokratická Ukrajina, s hranicami vymedzenými Budapeštianskymi dohovormi. Vylučujeme akékoľvek separátne bilaterálne dohody s Ruskou federáciou o usporiadaní Ukrajiny či o sankciách uvalených na Rusko.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Kongres ako najvyšší orgán strany vylúčil spoluprácu so Smerom-SD, SNS, ĽSNS a Republikou.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.