Voľby23: Strana Spravodlivosť chce vyššie dôchodky i menej štátnych zamestnancov

Bratislava 13. septembra (TASR) - Strana Spravodlivosť zaradila medzi svoje priority zvyšovanie dôchodkov, detských príspevkov i štipendií. "Od 1. januára 2024 musia všetky dôchodky byť zvýšené o 50 percent," zdôraznili predstavitelia strany v rozhovore pre TASR. Verejné financie podľa nich treba konsolidovať aj formou radikálneho zníženia počtu štátnych zamestnancov. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

1. Generačná spravodlivosť - zvyšovanie dôchodkov, detských príspevkov a štipendia tak, že už na začiatku roka 2024 budú na úrovni ako pri normálnom zvyšovaní v priemere v rámci budúcich desať rokov. To znamená, strana Spravodlivosť vyžaduje, že od 1. januára 2024 musia byť všetky dôchodky zvýšené o 50 percent. Rodinné príspevky pre prvé dve deti a všetky štipendiá musia byť zvýšené od 1. januára 2024 o 100 percent.

2. Európska spravodlivosť - strana Spravodlivosť nesúhlasí so stále väčším preberaním právomocí Európskej únie. Je tým systematicky oslabovaná samostatnosť a národná demokracia Slovenska a každého iného členského štátu. Preto strana Spravodlivosť vyžaduje zrušenie polovice európskych nariadení a regulácií v priebehu piatich rokov. Týmito zrušeniami má Európska únia byť donútená koncentrovať sa na najdôležitejšie témy, kde je zmysluplné, že existuje regulácia na úrovni Európskej únie.

3. Poľnohospodárska spravodlivosť - strana Spravodlivosť vyžaduje zmenu dotácie systému tak, že každá poľnohospodárska rodina dostane rovnaký príspevok - nezávisle od veľkosti pôdy. To minimálne zvýši dvojnásobne sumu peňazí, ktorú v priemere dostanú slovenskí poľnohospodári pri rovnakom celkovom objeme peňazí v Európskom systéme. Menej by dostali veľké priemyselné poľnohospodárske podniky, ako napríklad v Nemecku, kde majú aj viac ako 1000 ošípaných.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Katalóg výkonov treba prevziať z vyspelých okolitých štátov.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Je potrebné dodať školám väčšiu autonómiu, aby individuálne mohli znížiť memorovanie u žiakov a zvýšiť ich rozvoj a konštruktívne myslenie.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Radikálne zníženie počtu štátnych zamestnancov, zlúčenie mnohých ministerstiev, privatizovanie stratových štátnych podnikov (napríklad štátne dráhy atď.).

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Pre dosiahnutie zvýšenia životnej úrovne je nutné zásadne investovať do nových technológií.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Kladný.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Ukrajina má našu plnú podporu.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

S každou stranou, ktorá nie je zákonom zakázaná a akceptuje časť nášho programu, si svoju spoluprácu vieme predstaviť.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.