Voľby23: Strany okolo Maďarského fóra chcú reformu zdravotníctva i menšie odvody

Bratislava 18. septembra (TASR) - Reforma celého zdravotníctva, zníženie odvodového zaťaženia či ústup od plošného mikromanažmentu škôl štátnymi inštitúciami. Aj to chcú presadiť strany združené vo volebnom subjekte Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Volebná strana to uviedla v rozhovore pre TASR. Z povolebnej spolupráce jej predstavitelia vylučujú Republiku, ĽSNS, SNS a Smer-SD. S Hlasom-SD by šli do vlády, len ak by ju inak nebolo možné zložiť. Nechcú byť však súčasťou koalície, ktorú by Hlas-SD viedol. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

- Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany? -

Demokratický a fungujúci právny štát, kde nie sú žiadni vyvolení nad zákonom.

Jasné ukotvenie krajiny v EÚ a NATO, ktoré skutočne zaručujú prosperitu a mier, keďže ide o dva najúspešnejšie povojnové mierové projekty v Európe aj vo svete.

Štíhly a efektívny štát s funkčnou ekonomikou, ktorý motivuje k práci, podnikaniu a vytváraniu hodnôt, ale zároveň pomáha sociálne slabším.

- Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc? -

Naše zdravotníctvo je na pokraji rozkladu. Trváme na tom, že zdravotníctvo má nielen liečiť, ale prinavrátiť kvalitu života. Slovensko potrebuje nielen reformu nemocníc, ale reformu zdravotníctva ako takého, preto ju budeme aktívne presadzovať. Priebežne nastavíme rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov s cieľom "Čo najkomplexnejšie vybavenie pacienta čo najbližšie k jeho bydlisku". Podporujeme reformu nemocníc, a to hlavne ako súčasť reformy zdravotníctva, ktorá musí zahŕňať kooperáciu všetkých zainteresovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

- Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme? -

Kvalita vzdelávania a kurikulárna reforma je nesmierne dôležitá. Reformu naštartovanú na úrovni základných škôl považujeme za krok správnym smerom. Preto podporujeme pokračovanie v zavádzaní nového kurikula a dokončenie tejto reformy. Dlhodobo však musíme pokračovať v ústupe od plošného mikromanažmentu všetkých škôl štátnymi inštitúciami. Niektoré zlyhávajúce segmenty školstva potrebujú zmeny čo najrýchlejšie.

V týchto najproblémovejších prípadoch by sme povolili zriadenie tzv. autonómnych škôl. Za nesmierne dôležitú považujeme aj stredoškolskú reformu, kde deti mnohokrát nemajú prístup k vzdelaniu. Rómske deti majú dostať remeslo do ruky a nie časenku na úrad práce. Pre väčšiu motiváciu stredoškolského vzdelania sa zasadzujeme o to, aby žiaci k výučnému listu dostali i vodičské oprávnenie.

- Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete? -

Po prvé, nechceme ďalej zhoršovať situáciu, a preto nedávame nereálne populistické sľuby typu "výrazne zvýšime rôzne sociálne dávky" alebo "zavedieme nové" v hodnote stámiliónov alebo miliárd eur. Ponúkame aj celý rad opatrení na dlhodobé systematické znižovanie výdavkov a zvyšovanie príjmov (vyšší výber elektronického mýta, potlačenie podvodov s DPH, zmena spôsobu štátneho vyvlastňovania pozemkov, prehodnotenie zliav vo verejnej doprave). Zároveň sa netvárime, že konsolidácia nebude potrebná. Úlohou budúcej vlády bude nájsť vhodnú kombináciu zníženia výdavkov (to má dominovať) a zvýšenia príjmov (má doplniť šetrenie) v rámci konsolidácií. Čo sa týka príjmov, sme proti zvyšovaniu daňovo-odvodového zaťaženia práce. Naopak, tam je potrebné znížiť odvodové zaťaženie. Priestor vidíme pri majetkových, spotrebných a environmentálnych daniach, ale so sociálne citlivým prístupom, najmä pri dani z nehnuteľností, a berúc do úvahy medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenska. Je potrebné zdôrazniť, že už samotná existencia proreformnej vlády s jasnou zahranično-politickou orientáciou a dôveryhodným programom a odborníkmi dokáže značne znížiť výdavky štátu na obsluhu štátneho dlhu. Samozrejme, keď sa dostane k moci zmes extrémistických, protizápadných a populistických strán (Smer, fašisti a pod.), tak nastane pravý opak.

- Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast? -

Treba zdôrazniť, že štát nedokáže zastaviť rast cien. Nedokázali to ani najväčšie a najsilnejšie ekonomiky sveta a Slovensko s malou, otvorenou a od svetového trhu závislou ekonomikou to nedokáže vôbec. Nie sme populisti a netvárime sa, že máme čarovný prútik a dokážeme za pár dní vyriešiť všetky problémy a "rozkážeme vetru, dažďu" a aj ekonomike. Myslíme si však, že náš dlhý a podrobný, ale aj veľmi konkrétny program by určite tlmil nárast cien potravín a energií. To vieme dosiahnuť napríklad väčšou domácou výrobou lacnejších potravín, obnoviteľných zdrojov energie, nižšími tarifnými poplatkami v cene elektriny a podobne. Zároveň zdôrazňujeme princíp, že pomáhať máme sociálne slabším a nie všetkým plošne. Toto sa týka najmä dotovaných cien energií, lebo keď dotujeme aj vykurovanie obrovských domov a bazénov bohatým ľuďom, tak to vedie k obrovským verejným nákladom a vytvára stav, že cez dane a poplatky aj tí chudobnejší dotujú bohatších.

Pri cene energií vidíme významné miesto v regulácii štátu a lepšieho nastavenia produkcie energií. Významným zdrojom môže byť napríklad využívanie geotermálnej energie. Pokiaľ ide o hypotéky, sme proti plošným opatreniam a sme presvedčení, že treba pomáhať tým, ktorí sa dostanú do núdze, a za transparentných podmienok. Namiesto dotovania hypoték navrhujeme systémový príspevok na bývanie po vzore ČR.

- Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO? -

Naše členstvo v EÚ a NATO je nespochybniteľné a je základnou existenčnou podmienkou suverénneho, prosperujúceho a bezpečného Slovenska. Považujeme za neprípustnú a nebezpečnú čo i len diskusiu o našom vystúpení. Tí, ktorí to sľubujú, buď nevedia, čo činia, alebo chcú uvrhnúť Slovensko do chaosu a izolácie. Projekt EÚ je najväčší a najúspešnejší bezpečnostný a ekonomický projekt v dejinách Európy. O výhodách slobodného cestovania, zamestnávania či o slobodnom obchode ani nehovoriac.

- Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine? -

Zasadzujeme sa v prvom rade o mier a bezpečnosť na Slovensku. Preto považujeme za absolútne nevyhnutné držať vojnu čo najďalej od našich hraníc. Pomoc pre Ukrajinu vnímame ako kroky smerujúce k ochrane nášho bezpečia a mieru pre našich občanov. Agresor musí zostať čo najďalej od našich hraníc.

- S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní? -

Spolupráca s fašistami z Republiky, ĽSNS, ale aj so SNS a Smerom-SD je vylúčená. Pokiaľ však demokratická politická scéna nebude schopná vytvoriť väčšinovú koalíciu bez strany Hlas-SD, tak sa vieme s tým zmieriť. No do vlády, ktorú by skladal a viedol Hlas-SD, teda Smer-SD 2.0, by sme nevstúpili.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.