Voľby23: Voliči môžu zo zdravotných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku

Bratislava 30. septembra (TASR) - Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť v predčasných parlamentných voľbách osobne, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Je určená napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

Voliči alebo ich blízki môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. "V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti," uvádza sa v zákone o podmienkach výkonu volebného práva.