Voľby23: Voliť sa dá aj mimo trvalého bydliska, treba na to hlasovací preukaz

Bratislava 28. júla (TASR) - Voliť v parlamentných voľbách bude možné aj mimo trvalého bydliska kdekoľvek na Slovensku. Volič na to potrebuje hlasovací preukaz. Treba oň vopred požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta. Osobne bude možné vybaviť si preukaz najneskôr deň pred voľbami, teda 29. septembra.

Obec má do 10. augusta zverejniť na úradnej tabuli a na webe, ak ho má zriadený, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

"Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov," píše na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami. Viac informácií je na webe rezortu vnútra.

Volič môže o preukaz požiadať aj listom alebo e-mailom tak, aby sa žiadosť doručila najneskôr 8. septembra. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasielať sa bude doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový preukaz nevydá. Volič musí vo volebnej miestnosti okrem hlasovacieho preukazu predložiť aj občiansky preukaz. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra.