Voľby23: ZVJS: Záujem o hlasovanie prejavilo zatiaľ 1737 väznených osôb

Bratislava 29. septembra (TASR) - Záujem o hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách prejavilo zatiaľ 1737 väznených osôb. Voliť môžu väznené osoby so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom na Slovensku, ktoré v deň volieb dovŕšili 18 rokov a nemajú prekážku práva voliť. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

"Voliť bez hlasovacieho preukazu môže väznená osoba, ak má trvalý pobyt na území SR, pričom miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, je v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu," spresnila hovorkyňa. Vo volebnom okrsku mimo svojho trvalého pobytu môžu voliť po predložení hlasovacieho preukazu.

Príslušné ústavy podľa hovorkyne vopred zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní volieb, spôsobe a práve voliť. "V deň volieb, t. j. v sobotu 30. septembra, budú pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem hlasovať. Väznené osoby môžu svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky," podotkla Kacvinská s tým, že pri výkone volebného práva obvineným a odsúdeným je nevyhnutné zabezpečiť účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody a bezpečnosť zúčastnených osôb.

K 28. septembru sa v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1467 obvinených a 8518 odsúdených (spolu 9985 osôb). Z celkového počtu väznených je 26 obvinených mladistvých, 31 odsúdených mladistvých a 483 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov. V ére samostatného Slovenska pôjde o deviate voľby do Národnej rady SR.