Voľby23:Stránky Zomri a Hoaxy a podvody dominovali sociálnej sieti minulý týždeň

Bratislava 10. augusta (TASR) - Satirická stránka Zomri a stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR dominovali na sociálnej sieti uplynulý týždeň. Napriek tomu mali stránky zo skupiny "problematické zdroje" vyše dvojnásobok interakcií (teda súčet reakcií, komentárov a zdieľaní) v porovnaní s najpopulárnejšími príspevkami vo zvyšku monitoringu. Vyplýva to z monitoringu organizácie Globsec, ktorá pred voľbami analyzuje témy, aktérov a príspevky z pohľadu interakcií na sociálnej sieti Facebook v rámci štyroch skupín: problematické zdroje, pro-demokratickí aktéri, štátne inštitúcie, maďarská menšina.

"Najrozšírenejšou témou bola Ukrajina a vyvracanie dezinformácií v súvislosti s ruskou inváziou na jej území," skonštatoval Globsec. Najpopulárnejším príspevkom je však podľa slov organizácie video s dokumentárnym filmom šíriace konšpiračné teórie o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. "Významné miesto zastávala aj satira voči politickým aktérom," dodala.

Zo štruktúry interakcií podľa analýzy vidieť, že podiel zdieľaní na interakciách je pri problematických zdrojoch až 42 percent, pričom pri pro-demokratických sú to iba štyri percentá a 91 percent tvoria reakcie. "Práve enormným zdieľaním príspevkov jednotlivcami sledujúcimi problematické zdroje na Facebooku získavajú stránky so sporným obsahom významný dosah a možnosť šíriť dezinformácie smerom k voličom aj v predvolebnom období," uviedla organizácia s tým, že príspevky v skupine problematických zdrojov sú rozmanité a venujú sa kultúrno-etickým, vnútropolitickým a zahraničnopolitickým témam.

Všetky tri najpopulárnejšie príspevky uplynulého týždňa v kategórii pro-demokratickí aktéri boli podľa analýzy publikované satirickou stránkou Zomri. Jej obsah obsadil všetky z 20 priečok najvirálnejších príspevkov za sledované obdobie.

Spomedzi štátnych inštitúcií boli najpopulárnejšie príspevky z dvoch účtov polície, obsadili 17 z top 20 príspevkov. Zo zvyšku štátnych inštitúcií sa do prvých 20 dostali Národný bezpečnostný úrad s varovaním o nebezpečnej mobilnej aplikácii s názvom Bairbie.me, Ministerstvo obrany SR s príspevkom, ktorý vyvracal hoax zo začiatku roka o údajnej mobilizácii a Ministerstvo vnútra SR s informáciou o voľbách zo zahraničia.

Výsledky monitoringu pozostávajú z dát získaných od 29. júla do 4. augusta naprieč štyrmi skupinami sledovaných stránok na sociálnej sieti. V rámci každej skupiny boli zoradené príspevky podľa počtu interakcií bez ohľadu na typ interakcie. Zo vzorky pre každú skupinu bolo vybraných top 20 príspevkov, ktoré boli vyfiltrované od príspevkov nerelevantných k téme voľby a kvalitatívne zhodnotené z pohľadu dosahu a šírených tém. Top tri príspevky zo vzorky každej skupiny boli podľa organizácie diskurzívne analyzované a opísané v obsahu týždennej správy.

Skupina problematické zdroje pozostáva zo stránok šíriacich sporný obsah a stránok, ktoré ho zdieľajú. Skupinu pro-demokratickí aktéri tvoria stránky neziskových, mimovládnych organizácií, influencerov či satirických stránok s politickým obsahom podporujúcim základné demokratické hodnoty a princípy. Medzi štátne inštitúcie patria stránky ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a inštitúcií, ktoré publikujú obsah s cieľom zvyšovania informovanosti a dôveryhodnosti v inštitúcie.