Voľby24: MV SR: Transparentnosť volieb garantuje viacero kontrolných mechanizmov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Transparentnosť volieb prezidenta garantujú kontrolné mechanizmy. Bránia tomu, aby došlo k falšovaniu výsledkov volieb. Pripomenulo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Členovia volebných komisií sa vzájomne kontrolujú, sčítavanie hlasov sprevádzajú kontrolné poistky, existuje tiež možnosť verejnej kontroly cez pozorovateľov.

Správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov zabezpečujú okrskové volebné komisie. Pre voľby prezidenta vytvorili 5938 komisií. "Každá parlamentná politická strana a petičné výbory kandidátov mohli do nich delegovať rovnaký počet zástupcov - jedného člena a jedného náhradníka," uviedlo MV na sociálnej sieti.

Proces zisťovania výsledkov volieb sa skladá z dvoch fáz. Najprv hlasy manuálne sčíta okrsková komisia, ktorej členovia sa vzájomne kontrolujú. Výsledky zapíše do online formulára zápisnice, ktorý sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. "Zápisnica je po celý čas spracúvania až po jej podpísanie a odoslanie pod dohľadom všetkých členov. Môžu si ju fotiť," pripomenul rezort vnútra. Informačný systém obsahuje nástroje na kontrolu logických nepresností, upozorní na nevyplnené údaje alebo štatistické anomálie. Kontrolu vykonávajú aj komisie vyššieho stupňa - okresné volebné komisie.

Upravovať zápisnicu z okrsku môžu výlučne členovia okrskovej volebnej komisie, nikto iný nemá prístup na vykonanie zmeny. Prípadnú opravenú zápisnicu musí okrsková komisia znova podpísať a odoslať do systému.

Po uznaní okrskových výsledkov okresnou volebnou komisiou Štatistický úrad SR prostredníctvom systému vykoná sumarizáciu schválených údajov.

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, takisto aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Na webe Štatistického úradu SR sú po schválení definitívnych výsledkov volieb publikované podrobné výsledky z každého okrsku. Po vyhlásení výsledkov volieb najneskôr v pondelok (8. 4.) sa uverejnia zápisnice na webe alebo na úradnej tabuli obce.

Prípadné volebné sťažnosti smerujúce proti neústavnosti a nezákonnosti volieb preskúmava Ústavný súd SR. Ak má občan podozrenie na konanie, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže na to upozorniť volebnú komisiu vyššieho stupňa.

Druhé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu (6. 4.). Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Prezidenta si voliči vyberajú na funkčné obdobie piatich rokov.