Voľby24: MV: Vo voľbách sa vyskytli voliči, ktorí sa pokúsili hlasovať dvakrát

Bratislava 25. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb sa vyskytli voliči, ktorí sa pokúsili hlasovať dvakrát. Niektorí voliči sa dožadovali hlasovania predložením cestovného pasu aj napriek tomu, že mali trvalý pobyt na Slovensku. Potvrdilo sa to overovaním pravdivosti trvalého pobytu. TASR o tom informovali predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová. Postup okrskových volebných komisií pri overovaní trvalého pobytu na linke Registra obyvateľov SR (REGOB) preto považujú za zákonný a primeraný.

"Toto konanie voličov nemožno považovať automaticky za zámerné, ale vyplývalo z ich nevedomosti, keďže pri vysťahovaní sa zo Slovenska si svoj trvalý pobyt na území SR nezrušili," uviedli Burda a Chmelová. Dodali, že jedným z predpokladov ústavnosti volieb je, že každý volič vo voľbách hlasuje iba raz.

Občana SR, ktorý vyhlási, že má trvalý pobyt v zahraničí a nemá ho na Slovensku, mali okrskové volebné komisie pred dopísaním do zoznamu voličov overiť na telefónnej linke REGOB, či skutočne nemá trvalý pobyt na Slovensku. "Nezabezpečením overenia si trvalého pobytu voličov by došlo v každom prípade k nepravdivému zisteniu počtu voličov umelým zvýšením ich počtu, a tým aj skresleniu výsledkov volieb," podotkli Burda a Chmelová.

Usmernenie Ministerstva vnútra (MV) SR vychádzalo z povinnosti orgánov verejnej moci zaistiť dodržiavanie ústavných zásad volebného práva, zákonom ustanovených podmienok, tiež z povinnosti zabezpečiť zákonný priebeh hlasovania a z aplikačnej praxe. "V minulosti (rok 2014) sa vyskytli prípady, keď sa voliči pokúsili duplicitne hlasovať a aj sa im podarilo v priebehu volieb prezidenta viacnásobne uplatniť volebné právo. Táto skutočnosť dlhodobo rezonovala v spoločnosti ako nepripravenosť MV SR na tieto situácie, dokonca ako "diera" vo volebnom zákone, preto bolo nevyhnutné vzniku takýchto situácii zabrániť," priblížili Burda a Chmelová.

Rezort tiež podľa nich pri personálnom zabezpečení pracoviska REGOB vychádzal z aplikačnej praxe predchádzajúcich volieb. Po zistení, že nápor na pracovisko je vyšší, posilnili pracovisko o ďalších zamestnancov. Burda a Chmelová tvrdia, že tým sa situácia upokojila. "Pri príprave na druhé kolo volieb prezidenta bude ministerstvo vnútra určite zohľadňovať túto situáciu," skonštatovali.

V prezidentských voľbách môžu voliť aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska. Hlasovať môžu v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predložia platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že majú trvalý pobyt v zahraničí.