Voľby24: NSS: R. Švec môže v tohtoročných voľbách kandidovať za prezidenta (2)

Bratislava 19. februára (TASR) - Róbert Švec môže v tohtoročných voľbách kandidovať za prezidenta. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR, kde Švec podal žalobu.

"NSS SR prvýkrát rozhodoval v konaní o prijatí návrhu na

kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že žaloba je dôvodná a preto rozhodol o prijatí návrhu žalobcu Róberta Šveca na kandidáta na prezidenta SR," informovala TASR Veronika Valeková z generálneho sekretariátu NSS SR. V súvislosti so skúmaním pravosti podpisov občanov súd uviedol, že to prináleží výlučne písmoznalcovi.

Švec je rád, že "objektívna pravda uzrela svetlo sveta aj v tomto prípade". "Súd dal za pravdu nám, pretože sme od začiatku tvrdili, že sme odovzdali vyše 15.000 podpisov od občanov a že sme splnili zákonnú podmienku," podotkol.

Kancelária Národnej rady SR pre TASR reagovala, že rešpektuje stanovisko súdu.

Kancelária Národnej rady SR neprijala Švecovu kandidatúru, pretože nesplnil podmienky na to potrebné. Komisia po preskúmaní zistila, že doručený návrh nesplnil zákonom stanovené náležitosti. Švec svoj návrh doručil 30. januára vo forme petície, ktorá podľa zákonných ustanovení musí obsahovať podpisy aspoň od 15.000 občanov s právom voliť do parlamentu.

UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 4. odsek.