Voľby24: Voliči krúžkujú vo voľbách prezidenta len jedného kandidáta

Bratislava 17. marca (TASR) - Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Pri dvoch a viac krúžkoch bude hlasovací lístok neplatný. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe.

"Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky," uviedol rezort vnútra.

Ak sa volič pomýli, na požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávny hlasovací lístok následne vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.