Voľby24: Za vynesenie nepoužitého hlasovacieho lístka hrozí pokuta 33 eur

Bratislava 6. apríla (TASR) - Nepoužitý alebo nesprávne upravený hlasovací lístok musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR na svojom webe.

Volič musí vo volebnej miestnosti ísť do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístok vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nový.