VoľbyEP24: Hlas: Pre slovenskú ekonomiku je EÚ priestorom, kde môže napredovať

Bratislava 31. mája (TASR) - Pre slovenskú ekonomiku, ktorá je zameraná najmä na export, je Európska únia (EÚ) priestorom, kde môže ekonomicky a sociálne napredovať a vytvárať tým vyšší sociálny status pre svojich obyvateľov. Skonštatovala to strana Hlas-SD s tým, že bude poukazovať na témy v EÚ, ktoré poškodzujú ekonomické záujmy štátov. V Európskom parlamente (EP) chce vystupovať "v zmysle politiky zdravého rozumu", aby sa prijímali zákony, ktoré budú život meniť k lepšiemu. Za dôležité považuje aj to, aby EP neprijímal uznesenia proti Slovensku na základe vnútropolitických záujmov opozície. Rozhovor so stranou Hlas-SD je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-

Strana Hlas-sociálna demokracia je pripravená poukazovať na témy v EÚ, ktoré poškodzujú ekonomické záujmy štátov a tiež Slovenska a zároveň ohrozujú sociálne postavenie ľudí a ich status, a preto máme v jednotlivých oblastiach silných kandidátov. Líder kandidátky Branislav Becík reprezentuje politiku domácich prvovýrobcov, zdravých potravín a rozvoja pôdohospodárstva. Chce pre Slovensko zachovať právo veta, získať čo najvýraznejšiu finančnú podporu priamo pre naše regióny a odmietnuť návrhy, ktoré by pre Slovensko mohli byť (nieže neprospešné, ale dokonca) škodlivé - ako je aktuálne znenie Zelenej dohody alebo migračný pakt. Branislav Ondruš ponúka program silnej sociálnej politiky, dôstojného postavenia ľudí v regióne, zamestnancov, aby ich podmienky boli porovnateľné s podmienkami vyspelejších ekonomík. Ján Ferenčák reprezentuje silný regionálny rozmer s dokonalou znalosťou ľudí v regiónoch a presadzuje politiku hlasu, ktorý je postavený na tom, aby sa životná úroveň v regiónoch vyrovnala, a aby európska politika bola postavená nie na silnej centralizácii, ale na rozvoji kvality života v rôznych regiónoch EÚ tak, aby bola EÚ solidárnou a súdržnou aj pre kritické obdobia. Štvrté miesto na kandidátke patrí zástupkyni novej politickej generácie Lorette Pinke, ktorá sa bude sústrediť predovšetkým na budúcnosť Únie z pohľadu perspektívy pre mladých ľudí. Piate miesto obsadila prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová, ktorá bude akcentovať ako svoju prioritu modernizáciu vzdelávania. Kandidátka Hlasu-SD, na rozdiel od kandidačných listín niektorých iných subjektov, nie je žiadnym podvodom na voličoch. Ak navrhnutí kandidáti dostanú dôveru od ľudí, skutočne sa ujmú svojich mandátov v EP.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Racionálnymi zákonmi, ktoré nepoškodia záujmy Slovenska a kvalitu života na Slovensku. Strana Hlas-sociálna demokracia preto nominovala expertov, ktorí budú kompetentne a erudovane vystupovať v zmysle politiky zdravého rozumu s tým, aby sa prijímali také zákony, ktoré budú život meniť k lepšiemu a nie znemožňovať používanie automobilov, ohrozovať stavy hospodárskych zvierat alebo bez dotácií si vynucovať zatepľovanie domov. A hlavne, aby EP neprijímal uznesenia proti Slovensku na základe vnútropolitických záujmov niektorých členov parlamentu zo strany opozičného politického spektra.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

EÚ stojí na základných pilieroch, ako je mierová spolupráca a spoločné hodnoty, je základom voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu a vytvára tak z EÚ jednu z najsilnejších ekonomík v globalizovanom svete. Pre slovenskú ekonomiku, ktorá je zameraná najmä na export, je EÚ priestorom, kde môže ekonomicky a sociálne napredovať a vytvárať tým vyšší sociálny status pre svojich obyvateľov. Zároveň členstvo v EÚ vytvára garancie nemeniteľnosti hraníc, a tým stabilitu na európskom kontinente.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

Strana Hlas-sociálna demokracia stojí na sociálnodemokratických hodnotách, kde je stredobodom pozornosti človek a kvalita života, a preto na medzinárodnej úrovni bude určite hľadať partnerské zoskupenie, ktoré takúto politiku vyznáva.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.