VoľbyEP24: Hlasovať môže aj občan iného štátu EÚ, žiadosť musí podať do 29. 4.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hlasovať v júnových eurovoľbách na území SR môže aj občan iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt. Musí však najneskôr do 29. apríla požiadať o zápis do zoznamu voličov a predložiť vyhlásenie. Takýto volič bude rozhodovať o slovenských europoslancoch. Hlasovať môže len v jednom štáte. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že vzor vyhlásenia a potrebné informácie sú zverejnené na webe rezortu.

"Občana iného členského štátu Európskej únie zapisuje do zoznamu voličov obec v SR, v ktorej má trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia," uviedol rezort vnútra. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká a tento volič nebude môcť hlasovať na území SR. "Stále sa však bude môcť zúčastniť na voľbách v štáte, ktorého je občanom. Rovnako majú právo hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu občania iných členských štátov EÚ, ktorí boli v obci trvalého pobytu zapísaní do zoznamu voličov v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu," ozrejmilo ministerstvo s tým, že novú žiadosť podávajú, len ak odvtedy zmenili adresu trvalého pobytu.

Voliči z iných členských štátov EÚ zapísaní do zoznamu voličov budú môcť rovnako požiadať o hlasovací preukaz, ak by nemohli v deň volieb hlasovať vo svojom okrsku.

Požiadať o zápis do zoznamu voličov je potrebné obec trvalého pobytu na Slovensku. Spolu so žiadosťou volič predkladá aj vyhlásenie, v ktorom uvádza okrem iného poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť. Rezort upozorňuje, že ak volič požiada o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte EÚ a zároveň aj na Slovensku, dopustí sa priestupku a môže dostať pokutu 100 eur.

Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.