VoľbyEP24: KDH je za ponechanie práva veta členských štátov EÚ

Bratislava 30. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) by sa mala vrátiť k pôvodným cieľom a hodnotám, na ktorých bola založená. Mala by riešiť otázky, ktoré sa dotýkajú bežného človeka, a na ktoré má zároveň právomoci. V rozhovore pre TASR to uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Hnutie presadzuje ponechanie práva veta členských štátov vrátane ich kompetencií v kultúrno-etických otázkach. Rozhovor s KDH je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-

KDH má jasnú prioritu vrátiť Európu občanom a presadzovať silné Slovensko v bezpečnej Európe. A to ponechaním práva veta členských štátov vrátane ich kompetencií v kultúrno-etických otázkach, efektívnym odstraňovaním regionálnych rozdielov či posilnením spolupráce v oblasti bezpečnosti. Pre KDH je Slovensko a bezpečnosť našich občanov na prvom mieste. EÚ vznikla v reakcii na utrpenie druhej svetovej vojny, aby ochránila občanov pred ďalšími ničivými vojnami a posilňovala rozvoj členských štátov a ich prosperitu. Dnes je potrebné, aby sa EÚ s plnou rozhodnosťou vrátila k týmto pôvodným cieľom a hodnotám, na ktorých bola založená a riešila otázky, ktoré sa dotýkajú bežného človeka, a na ktoré má zároveň právomoci. Európa čelí tak vonkajším, ako aj vnútorným výzvam, či je to mier na Ukrajine, zvládanie nelegálnej migrácie či zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti. Na druhej strane čelíme aj vnútorným hrozbám v podobe extrémizmu a snáh o rozbitie jednoty v Európe cez hybridné útoky. Tieto otázky chceme adresne pomenovať a hľadať pre ne odpovede.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Boli to kresťanskí demokrati, ktorí stáli pri zrode európskej integrácie a na hodnotách ktorých je založená. KDH považuje európsku integráciu za úspešný projekt, ktorý dokázal doteraz zabezpečiť členským štátom EÚ mierové spolužitie a rozvoj. Európsky parlament má vo svojich rukách mnohé možnosti ovplyvňovania legislatívy, ktorá sa dotýka každodenného života našich občanov. Okrem samotnej legislatívy prijíma aj nezáväzné uznesenia, ktoré adresuje členským štátom, ale má aj významný vplyv na rozpočet EÚ, čo má opäť obrovský vplyv na naše regióny. Záleží nám na tom, aby všetci mohli výhody členstva v EÚ pociťovať v každodennom živote. Dnes Európska únia čelí viacerým vnútorným, ako aj geopolitickým výzvam, ktoré zvládneme len vtedy, keď budeme v EÚ jednotní, a keď európske inštitúcie nebudú plytvať energiou v otázkach mimo ich kompetencie, a naopak sa zamerajú na tie otázky, ktoré patria do ich kompetencie, a to vrátane ochrany našej ekonomickej konkurencieschopnosti, živobytia ľudí či podpory našich poľnohospodárov a potravinovej bezpečnosti.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Najdôležitejším prínosom členstva je samozrejme zapojenie do jednotného trhu a voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Toto umožnilo našim občanom usadiť sa a pracovať kdekoľvek v Európskej únii, študovať či jednoduchšie cestovať. Veľkou pomocou sú samozrejme európske fondy, ktorých pozitívne výsledky za 20 rokov vidíme všade na Slovensku. KDH presadzuje efektívnejšie využívanie fondov s dôrazom na regióny a najmä posilnenie čerpania týchto fondov, čo je na Slovensku dlhodobý problém. Členstvom v Únii sme získali aj omnoho silnejšie postavenie v rámci vonkajších vzťahov, keďže sme súčasťou silného bloku.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

KDH je už takmer tri desaťročia aktívnym a konštruktívnym členom Európskej ľudovej strany - kresťanských demokratov.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.