VoľbyEP24: O hlasovací preukaz sa dá emailom alebo listom požiadať do 20. mája

Bratislava 6. mája (TASR) - O hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa dá obec požiadať listom alebo emailom do 20. mája. S hlasovacím preukazom možno v júnových eurovoľbách voliť kdekoľvek na Slovensku. Osobne môže volič preukaz vybaviť najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami, čiže do 7. júna. Informuje o tom na webe ministerstvo vnútra.

Obce mali už skôr zverejniť na svojom webe alebo na úradnej tabuli e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk". Osobne alebo cez splnomocnenca sa dá preukaz vybaviť v úradných hodinách obce.

Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.