VoľbyEP24: Prioritou SOS je, aby SR dosiahla úroveň západných európskych krajín

Bratislava 28. mája (TASR) - Prioritou strany Spoločne občania Slovenska (SOS) pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) je, aby životná úroveň slovenských občanov bola na úrovni západných európskych krajín. Strana poukázala aj na veľké regionálne rozdiely v rámci Slovenska. V rozhovore pre TASR to uviedla strana SOS, ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Rozhovor so stranou SOS je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do EP.

-Aké sú hlavné priority/témy vašej strany pre voľby do EP?-

Našou prioritou je, aby životná úroveň občanov Slovenska bola na úrovni západných európskych krajín, či už po sociálnej, zdravotnej alebo ekonomickej stránke. Jeden z princípov fungovania EÚ je princíp rovnosti, partnerstva. Stále to tak však nie je. Na Slovensku máme zaostalé regióny, kde je kvalita života omnoho nižšia ako kvalita života v iných regiónoch, o vyspelej Európe ani nehovorím.

Pritom jestvuje množstvo štrukturálnych, sociálnych fondov, napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a ďalšie, ktoré treba viac a viac využívať a aj takto zvyšovať úroveň života na Slovensku. Takže hlavný cieľ je presadzovať záujmy našich občanov v európskom spoločenstve.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Európsky parlament ako zákonodarný orgán schvaľuje zákony platné pre EÚ a schvaľuje rozpočet. Čiže treba navrhovať kvalitné a užitočné zákony, hlásiť sa do rozpráv a podávať informácie ostatným. Taktiež treba hlasovať za dobré zákony, ktoré navrhnú iní, a protestovať proti zákonom, ktoré sú pre našu krajinu nevýhodné.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Európska únia priniesla veľa pozitívnych vecí, využilo sa viac peňazí, ako sme my do EÚ dali. Či už ide o cesty, dopravu, obnovu budov, na výskum a inovácie a mnoho iného. Niekedy sa nám však, bohužiaľ, podsúvajú názory a zákony, ktoré nekorešpondujú so slovenskou kultúrou a všeobecným svetonázorom. Ale múdri a zodpovední europoslanci vedia na všetko reagovať a pôsobiť.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

Pre nás sú priorita Slovensko a občania, ktorí tu žijú. Keďže sme ešte v Európskom parlamente nepôsobili, až po prípadnom zvolení budeme hľadať najviac vyhovujúcu podpornú skupinu a zázemie.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.