VoľbyEP24: Skončila sa volebná kampaň, plynie moratórium

Bratislava 6. júna (TASR) - Volebná kampaň pred sobotnými (8. 6.) eurovoľbami sa o polnoci skončila, od štvrtka plynie moratórium. Trvá až do skončenia hlasovania na území SR, teda do zatvorenia volebných miestností. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Počas moratória je podľa zákona zakázané zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet.

Kandidujúce politické subjekty nemôžu počas moratória viesť volebnú kampaň. Zakazuje sa tiež zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas volebnej kampane, nebolo potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória. "Videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli nemôže byť zverejňovaná počas moratória," upozornilo MV.

Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú. Avšak status zverejnený za odplatu, čiže sponzorovaný príspevok, je volebnou kampaňou. Výzvy na účasť vo voľbách nie sú porušením moratória.

Strany mohli na kampaň minúť najviac tri milióny eur. Financie určené na kampaň musí strana viesť na transparentnom účte.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ. To sa očakáva v nedeľu 9. júna o 23.00 h.