VoľbyEP24: SNS: Dôležité je zachovanie právomocí národných štátov v EÚ

Bratislava 30. mája (TASR) - Pre SNS sú dôležité kompetencie a zachovanie právomocí národných štátov v rámci Európskej únie. Strana považuje za potrebné, aby sa pri jednotlivých rozhodovaniach v rámci Únie postupovalo podľa špecifík členských štátov. Rozhovor so Slovenskou národnou stranou je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).

-Aké sú hlavné priority/témy vašej strany pre voľby do EP?-

Udržať si identitu národných štátov v Európskej únii a ich demokratických režimov. Máme obavy, ak by tu nastala len jedna strana liberálnych zložiek, tak aj na základe skúseností z rokov 2020 - 2023 by sa mohla demokracia odbúrať.

Dôležité sú kompetencie a zachovanie právomocí národných štátov v rámci Únie, veľakrát sa musíme podriaďovať tým štátom, ktoré majú iné potreby a nie sú v súlade s potrebami našich občanov, a aby sa to do budúcna rešpektovalo a aby sa prijala taká právna úprava, aby bola do budúcna demokratická pri jednotlivých rozhodovaniach podľa špecifík členských štátov, ako napríklad v oblasti poľnohospodárstva alebo podľa geografickej polohy.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

V legislatívnej oblasti, ak by občania mali nejaké požiadavky, ktoré treba zohľadniť pri špecifických problémoch tak, ako to bolo napríklad pri covide. Europarlament môže pomôcť s uplatňovaním priamej demokracie prostredníctvom občanov členských štátov, aby ľudia neboli nespokojní s vedením Európskeho parlamentu.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Okrem voľného pohybu občanov po Únii môžeme využívať výdobytky informačných a iných technológií .

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

V ID frakcii.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.