VoľbyEP24: Strany môžu na kampaň v eurovoľbách minúť najviac tri milióny eur

Bratislava 29. marca (TASR) - Strany môžu na kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Pri volebnej koalícii platí uvedený limit zvlášť pre každú politickú stranu. Kampaň sa začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb. Strany ju môžu viesť najneskôr do 5. júna do 23.59 h. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Do limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb," píše sa v zákone.

Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.

O použití prostriedkov na kampaň musí strana viesť osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane. Strany majú tiež povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na kampaň. Doručiť ju musia Ministerstvu vnútra SR najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb v listinnej aj elektronickej podobe. Rezort ju následne zverejní aj na svojom webe.

Voľby do EP budú na Slovensku 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandidátnu listinu podalo 23 politických strán a jedna koalícia.