VoľbyEP24: Voliť u nás môže aj občan iného štátu EÚ, ktorý má v SR trvalý pobyt

Bratislava 3. marca (TASR) - Hlasovať v júnových eurovoľbách na území SR môže aj občan iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt. Musí však predložiť najneskôr do 29. apríla žiadosť a vyhlásenie. Takýto volič bude rozhodovať o slovenských europoslancoch. Hlasovať môže len v jednom štáte.

Každý volič dostane vo volebnej miestnosti na Slovensku rovnakú zostavu hlasovacích lístkov. "Voličom z iných štátov EÚ nebudú na Slovensku vydávané hlasovacie lístky z iných štátov," uviedli pre TASR z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Všetci voliči budú teda rozhodovať o budúcich poslancoch Európskeho parlamentu (EP) za Slovensko. Zároveň platí, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

"Občana iného členského štátu Európskej únie zapisuje do zoznamu voličov obec v SR, v ktorej má trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia," uviedol rezort vnútra. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká a tento volič nebude môcť hlasovať na území SR. "Stále sa však bude môcť zúčastniť na voľbách v štáte, ktorého je občanom. Rovnako majú právo hlasovať vo voľbách do EP občania iných členských štátov EÚ, ktorí boli v obci trvalého pobytu zapísaní do zoznamu voličov v predchádzajúcich voľbách do EP," ozrejmilo ministerstvo.

Vo vyhlásení tento volič okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.