VoľbyEP24: ZVJS: Najväčší záujem o hlasovanie vo voľbách prejavili v Leopoldove

Bratislava 7. júna (TASR) - Najväčší predbežný záujem o sobotňajšiu (8. 6.) účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), zisťovaný na základe žiadostí o hlasovací preukaz, je v ústave Leopoldov s počtom 81. Naopak najmenší záujem prejavili odsúdení v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, kde sa chystajú k urnám pristúpiť tri väznené osoby. Predbežný záujem o hlasovanie vo voľbách je celkovo nízky. TASR o tom informovala Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

ZVJS pripomenul, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov je samostatným volebným okrskom, čiže každý z voličov sa bude musieť preukázať hlasovacím preukazom. Celkovo bude môcť v 18 ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody odovzdať svoj hlas približne 9205 väznených osôb.

Voľby sú v ústavoch ZVJS zabezpečené prostredníctvom volebných komisií. "Obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem o hlasovanie a spĺňajú zákonom stanovené podmienky budú v deň volieb predvedení pred okrskovú volebnú komisiu, pričom im bude umožnené vhodiť svoj hlas do prenosnej urny," priblížil ZVJS.

Zároveň upozorňuje, že obvinený alebo odsúdený volí bez hlasovacieho preukazu v prípade, ak má trvalý pobyt na území SR, pričom miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody je v územnom obvode volebného okrsku miesta jeho trvalého pobytu. Bez hlasovacieho preukazu má možnosť voliť osem väznených osôb a 418 osôb, ktoré prejavili predbežný záujem o účasť na voľbách a vopred požiadali o hlasovací preukaz.

Aktuálne sa v ústavoch nachádza 458 cudzincov, pričom žiadny z nich s trvalým pobytom na Slovensku predbežne neprejavil záujem o hlasovanie vo voľbách do EP.

Voliť môžu aj väznené osoby, ktorým v deň volieb bolo udelené opustenie ústavu alebo mimoriadne voľno na opustenie ústavu. Takýchto osôb je dokopy 23.

Aktuálne sa v ústavoch nachádza 9596 väznených osôb, z čoho je 8329 odsúdených a 1267 obvinených.