Volebná kalkulačka pre všetkých voličov je k dispozícii

Sticker003.png

MEMO 98 v spolupráci s českou organizáciou KohoVolit.eu realizuje projekt volebných kalkulačiek, ktorých ambíciou je pomôcť voličom zorientovať sa v ponuke strán, ktoré kandidujú vo voľbách.

Dnes sme spustili poslednú z troch kalkulačiek, ktorá je určená pre všetkých voličov a nadväzuje na inventúru hlasovania, ktorú sme spustili koncom augusta a  kalkulačku pre mladých, ktorá je k dispozícii od začiatku septembra.

Čaká na vás 42 otázok, ktoré sme kvôli vám položili všetkým 25 kandidujúcim subjektom a po zodpovedaní ktorých sa dozviete, ktorá strana je vám názorovo najbližšie. Ide o jednoduchý test, ktorý porovnáva politické postoje užívateľa s postojmi politických strán, či kandidátov. Po zodpovedaní otázok sa na záver sa dozviete, do akej miery sa vaše názory zhodujú s deklarovanými postojmi kandidujúcich subjektov.

Na otázky stačí odpovedať áno, nie alebo neviem a kalkulačka vypočítava zhodu medzi vašim pohľadom a pozíciou politických strán, či kandidátov. Veľmi sa tešíme, že už viac ako 90 tisíc ľudí si prišlo vyskúšať naše volebné kalkulačky a veríme, že vám pomôžu pri vašom rozhodovaní 30. septembra.


Volebné kalkulačky