Vyhlásenie komisára pre deti k situácii na sociálnych sieťach po stretnutí...

Vyhlásenie komisára pre deti k situácii na sociálnych sieťach po stretnutí s reprezentantami politických strán a hnutí

Bratislava 4. septembra (TASR) - Komisár pre deti vydáva toto vyhlásenie k aktuálnej diskusii prebiehajúcej na sociálnych sieťach, ktorá vznikla po jeho stretnutí s politickou stranou Hnutie Republika, ktoré sa uskutočnilo na úrovni europoslanca Ing. Milana Uhríka, PhD. a poslanca Národnej rady SR PhDr. Eduarda Kočiša.

Komisár pre deti má legitímny mandát vyplývajúci zo zákona presadzovať práva a hájiť záujmy detí, nezávisle a nestranne realizovať všetky opatrenia, vrátane stretnutí s ústavnými a verejnými činiteľmi naprieč politickým a odborným spektrom. Stretnutie s vedením Hnutia Republika bolo stretnutím odborným, na úrovni ústavných činiteľov - europoslanca, poslanca NR SR a komisára pre deti, pričom jeho predmetom neboli politické a ideologické otázky, ktoré by mohli vyvolať obavy z ohrozenia demokracie a ústavných slobôd.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci série stretnutí Úradu komisára pre deti so všetkými demokraticky zvolenými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade SR, ako aj so stranami, ktoré majú v predvolebných prieskumoch nad 5% preferenčných ukazovateľov a bolo vedené výlučne v odbornom duchu k témam spadajúcim do kompetencie úradu. Komisár pre deti sa stretáva so všetkými politickými stranami, medzi ktoré patrí Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Smer-SSD, Hlas, Sme Rodina, Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti, Progresívne Slovensko. Komisár pre deti tieto politické strany začiatkom letných prázdnin oslovil so žiadosťou o odbornú diskusiu v dostatočnom časovom predstihu v priebehu letných mesiacov tak, aby sa nestali súčasťou predvolebnej kampane. Zo všetkých stretnutí sú vyhotovené zápisnice o ich obsahu a prerokovaných odborných témach.

Komisár pre deti sa ohradzuje voči akýmkoľvek tvrdeniam ohľadom spochybňovania nezávislosti jeho úradu. Úrad vedie tieto stretnutia s cieľom ochrany a posilňovania práv detí, mládeže a rodín v kontexte systémových zmien a opatrení, ktoré si vyžadujú politickú podporu naprieč celým demokraticky zvoleným politickým spektrom.

Komisár s rešpektom a pokorou vníma vážnu kultúrnu, hodnotovú a politickú vyhranenosť časti občianskej spoločnosti, čo však nemôže byt legitimizáciou agresivity, nenávisti a zla, ktoré sú do spoločnosti zasievané. Úlohou vrcholových a ústredných štátnych úradov a mienkotvorných jednotlivcov by nemali byť nenávistné prejavy, či vymedzovanie sa jeden voči druhému na pozadí politických a kultúrnych konfliktov, ale hľadanie možnosti spolupráce, ktoré Slovensku prinesú zmier a potrebné systémové zmeny.

Komisár pre deti Jozef Mikloško viac ako 37 rokov pôsobí v oblasti presadzovania záujmov detí a pomoci najohrozenejším skupinám. Osobitne sa dlhodobo osobne angažuje pomoci deťom z marginalizovaných rómskych komunít či deťom zo sociálne a kultúrne komplikovaného prostredia vrátane vojnovej zóny na Ukrajine. Označovanie jeho osoby za extrémistu a fašistu preto považuje za absurdné a politicky účelovo zneužívané.

"Nedávne vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí ma mrzí. Vnímam ho ako nedorozumenie vyplývajúce z napätých spoločenských nálad pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, v ktorých sa bude rozhodovať o hodnotovom a demokratickom smerovaní Slovenska.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí považujem za dôležitého partnera v boji proti antisemitizmu, extrémizmu a zachovaniu kultúrnych hodnôt, vyplývajúcich z historickej pamäti zločinov proti ľudskosti počas druhej svetovej vojny. Úrad komisára pre deti pod mojim vedením prvýkrát v histórii úradu oslovil Ústredný zväz židovských náboženských obcí so záujmom na spolupráci, ktorá má zahŕňať boj proti šíreniu antisemitizmu medzi deťmi a mládežou či zvyšovanie povedomia o hrôzach holokaustu medzi deťmi a študentami .

Ospravedlňujem sa časti verejnosti za atmosféru, ktorá bola vyvolaná pre moje úsilie v prospech ochrany detí a mládeže v spolupráci so všetkými demokraticky zvolenými predstaviteľmi politických strán a hnutí v Národnej rade SR, Verím, že po voľbách sa podarí vytvoriť atmosféru, ktorá si bude konštruktívnejšie všímať a riešiť problémy detí a mládeže na Slovensku".

TASR o tom informovala Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.