Vyjadrenie: Celý systém krízového riadenia je potrebné zmeniť

Vyjadrenie: Celý systém krízového riadenia je potrebné zmeniť

Bratislava 3. novembra (TASR) - Konštatoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v Ďapalovciach po rokovaní so starostami obcí okresu Vranov nad Topľou, ktoré pred pár týždňami zasiahlo zemetrasenie. Pracovný výjazd v piatok 3. novembra 2023 ráno absolvoval minister vnútra spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom, ministrom práce a sociálnych vecí Erikom Tomášom a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským.

Premiér Róbert Fico uviedol, že potrebná pomoc štátu obciam na východnom Slovensku po zemetrasení sa pohybuje v medziach 8 – 16 miliónov eur, čo by mal štát zvládnuť. Ide však o prostriedky štátneho rozpočtu, nakladanie s ktorými podlieha nevyhnutným procedúram. Spresnil, že v prvej fáze je pripravených niekoľko modelov – prvý model cez ministerstvo práce umožní vyplácať domácnostiam po 800 eur a obciam po 15-tisíc eur. Druhý model predstavuje balík 1,5 mil. eur na pomoc obciam, ktoré schválila vláda. V rámci projektu Obnov svoj dom v gescii envirorerozortu je možné vyplácať prostriedky primárne určené na zatepľovanie domov, avšak aj na sanačné účely. Avizoval, že ihneď po ukončení mimoriadnej situácie v postihnutých okresoch príde s ďalšou pomocou rezort vnútra.

"Ak nám starostovia a samosprávny kraj, ktorého predseda bude kontaktnou osobou medzi vládou a obcami, pomôžu s presnými vyčíslenými podkladmi, za vládu garantujem, že finančné prostriedky budú vyplatené," uviedol premiér Fico. Dodal, že najviac postihnutým rodinám, ktoré zemetrasenie pripravilo o domov, poskytne armáda obytné kontajnery.

"Dovoľte mi, aby som sa ospravedlnil v mene štátu, že rovnako ako pri predchádzajúcich krízových situáciách za posledných 3,5 roka, či už bola kríza COVID-19 alebo migračná kríza, štát zlyhal a nebol schopný poskytnúť občanom okamžitú pomoc," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Celý prístup krízového riadenia je podľa ministra vnútra potrebné zmeniť, aby štát bol proaktívny pre ľudí, aby v krízových situáciách nemusela zasahovať samospráva ako jediný funkčný celok schopný postarať sa o svojich obyvateľov. Dodal, že všetkým starostom, s ktorými sa stretli, garantuje zmenu prístupu štátu už od dnešného dňa. Minister je pripravený pristúpiť k potrebným zmenám aj na sekcii krízového riadenia MV SR tak, aby sa ľuďom pomáhalo namiesto hádzania polien pod nohy zbytočnou byrokraciou. Po spracovaní žiadostí od obyvateľov po ukončení mimoriadnej situácie poskytne financie aj rezort vnútra: vyhlási výzvu, do ktorej sa budú môcť prihlásiť fyzické osoby, ich žiadosti sa do 30 dní posúdi a následne požiada vládu o finančné prostriedky.

"Chcem pri tejto príležitosti vysloviť poďakovanie prezidentovi Hasičského záchranného zboru, ktorý prisľúbil maximálnu pomoc pri odstraňovaní škôd a sanácii zasiahnutých lokalít," povedal minister vnútra. Vyzdvihol tiež vzorovú prácu Okresného úradu Prešov.

Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš informoval o postupoch, ktoré treba dodržať pri žiadostiach o poskytnutie prostriedkov. Evidujú už 900 žiadostí o pomoc z programu humanitárnej pomoci pre domácnosti, pričom polovicu z nich v rezorte práce už vyplácajú. Vyzval aj starostov, aby okamžite podávali žiadosti za obce, zatiaľ evidujú len jednu.

Predseda vlády Robert Fico oznámil, že po schválení programového vyhlásenia môže vláda v poskytnúť postihnutým lokalitám ďalšiu pomoc.

TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelária ministra vnútra.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.